Ranogotický kostol sv. Martina z Tours v Čeríne podporilo presne 44 491 ľudí. Na opravu jeho fresiek tak z Nadácie VÚB poputuje 70-tisíc Eur.

čerín_propagácia-page-001Je priam neuveriteľné koľko ľudí sa dokázalo spojiť v úsilí o záchranu tohto duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva v malebnej dedinke neďaleko Banskej Bystrice. V sobotu 27. februára sa na podporu Čerínskeho kostola konal organový koncert, ktorému predchádzala sv. omša za všetkých hlasujúcich, ktorú slúžil čerínsky farár Dušan Mesík. Vyzdvihol nasadenie a aktivitu všetkých hlasujúcich a v rámci svojho príhovoru netajil radosť a nadšenie z úspechu Čerínskeho kostola. Po svätej omši nasledoval organový koncert. Poslucháči zaplnili kostol do posledného miesta. Po koncerte farár Mesík prítomných sprevádzal skupinovou prehliadkou kostola a fresiek.

Ranogotické fresky v kostole sv. Martina z Tours pochádzajú zo 14. a 15. storočia. Ich časť bola reštaurovaná začiatkom minulého storočia. Najvzácnejšie fresky sa lemujú svätyňu kostola. Nachádza sa na nich Kristologický výjav zobrazujúci narodenie Ježiša Krista, jeho utrpenie a pietu s Bolestnou Matkou, ktorá v náručí drží mŕtve telo Ježiša.

Na severnej stene svätyne výjav pokračuje eschatologickou témou konca sveta. Na strope svätyne sa nachádza Kristus na tróne a štyria apoštolovia – evanjelisti. Ako uviedol farár Dušan Mesík, z poskytnutých financií bude možné opraviť celú svätyňu počnúc Víťazným oblúkom nad vstupom do svätyne.

Viac fotografií z čerínskeho kostola nájdete v našom staršom príspevku…

Vyhlásenie farára farnosti sv. Martina v Čeríne vdp.Mgr. Dušana Mesíka

DSCN0300Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti. V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a  v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojim hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže dva ranogotické kostoly, v Čeríne a Hornej Mičinej, bolo prejavom Božej priazne. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a mnohých priateľov, ktorí dva týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa Čerínsky kostolík dostal do povedomia a získal tým, v súťaži nadácie VÚB „Zachráňte fresky – Poklady môjho srdca“, podporu širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale aj všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa.

Veľkú oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej. Počas súťaže sme popri neúnavnom nasadení získavania hlasov, žehnali všetkým súperom a zvlášť priaznivcom Prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom rade prostredníctvom modlitieb vložil do Božej vôle.  Z úprimného srdca veľké ďakujem patrí naozaj všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem. S úctou a láskou žehnám a  v modlitbách pamätám na vás všetkých…

Dušan Mesík, farár v Čeríne