Aktívne starnutie naplnené pozitívnym prístupom k životu sa na Slovensku teší čoraz väčšej popularite. Svedčia o tom mnohé podujatia, ktoré sa v rámci októbra – Mesiaca úcty k starším, konali aj tento rok v mestách po celom Slovensku, Banskú Bystricu nevynímajúc.

 

Nielen v októbri, v mesiaci, ktorý patrí seniorom, sa v Banskej Bystrici konajú aktivity a podujatia pre starších obyvateľov a obyvateľky mesta. Svedčí o tom, okrem iného, aj ocenenie, ktoré nedávno prevzalo Občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok. V Bratislave sa 19. októbra konal tretí ročník udeľovania cien Senior friendly, v rámci ktorého boli ocenené inštitúcie a jednotlivci, ktorí robia záslužné aktivity pre seniorov. V kategórii Zdravotnícke zariadenia a občianske združenia bolo za mimoriadne aktivity pre seniorov ocenené Občianske združenie Banskobystrický okrášľovací spolok.

Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS) od svojho vzniku v roku 2012 aktívne zapája seniorov do dobrovoľníctva, dôkazom čoho sú mnohé realizované projekty, ktoré prepájajú generácie, alebo sú venované čisto seniorom.

„Medzi naše prvé lastovičky dobrovoľníctva so seniormi zaraďujeme dobrovoľnícke brigády, kedy sme s ich pomocou vyhľadali zanedbané zábradlia v meste a spoločne ich zbrúsili a namaľovali. To sa písal rok 2013 a bol to úplný začiatok,“ hovorí Diana Javorčíková, predsedníčka združenia BBOS.

Ako ďalej uvádza, veľkým krokom vpred v práci so seniormi, bolo stretnutie s koordinátorkou regionálneho centra AkSen v Banskej Bystrici Natáliou Ceglédyovou a pretavenie sna o bystrickej Športiáde seniorov do reality. Práve spomínaná Športiáda seniorov tento rok mala už svoj piaty ročník a Banská Bystrica sa stala hostiteľom aj jej celoslovenského kola.

„My, dobrovoľníci z BBOS, sa pri organizácii Športiády venujeme oblastiam, v ktorých seniori nie sú celkom doma. Ide napríklad o písanie grantových žiadostí, získanie sponzorov, cien  či mediálnu podporu. Som veľmi hrdá, že každoročne sa ako pomocní rozhodcovia zúčastňujú Športiády aj naši mladí sympatizanti, ktorí tak môžu na vlastnej koži zažiť, že venovať sa seniorom je veľmi fajn,“ dopĺňa Diana Javorčíková.

Ďalšími dlhodobými projektmi, ktorými BBOS venuje časť svojich aktivít seniorom, sú projekty Podaj ďalej! a Najstarší najmladším. Projekt Podaj ďalej! sa aktuálne realizuje tento rok a prepája zručnosti troch generácií – seniorov, rodičov detí so zdravotným znevýhodnením a mládež.

„Podaj ďalej! je naša tohtoročná pýcha, náš kruh odovzdávania zručností medzi generáciami. Aby deti vedeli, ako sa zatĺka klinec, alebo ako sa pracuje so šijacím strojom, aby rodičia, ktorí sú dlhodobo doma, vedeli pracovať s modernými technológiami a mohli sa tak časom vrátiť do práce, a aby seniori vedeli robiť so smartfónmi a komunikovať tak povedzme s vnúčatami v zahraničí. V rámci projektu sme sa tento rok učili štrikovať, opravovať poruchy v domácnosti, šiť tašky, piecť pečivo pre kúpačov, vyrábať drevené lopáriky, ale absolvovali sme aj PC kurzy s odborníkom či kurz práce s dotykovým telefónom s generálnym riaditeľom O2, ktorý k nám sám ochotne prišiel dobrovoľníčiť.“

Projekt Najstarší najmladším spojil študentov Univerzity tretieho veku, odboru Výtvarná výchova, v kreatívnej práci na detskom ihrisku. Vďaka ich snahe vznikla z bývalého nevyužitého pieskoviska krásna nová hracia plocha pre najmenších, s mozaikou, ktorú vytvorili práve seniori.

„Medzi najčastejšie otázky v rámci dobrovoľníčenia so seniormi, patrí otázka, ako sa môžu seniori zapojiť do našich aktivít. Každý mesiac, vždy tretí štvrtok v mesiaci o 18. hodine sa stretávame v Národnom dome na podujatí Bystrická hodinka, ktoré je organizované pre širokú verejnosť, a tam ma môžu záujemcovia o dobrovoľníctvo osloviť. Okrem toho sa pred každým projektom snažíme o jeho mediálnu podporu v miestnych médiách. V neposednom rade sú krásnym komunikačným kanálom aj informácie od našich dlhoročných partnerov, ako Komunitné centrum Fončorda, kde sa aj konala väčšina aktivít projektu Podaj ďalej! a AkSen Banská Bystrica. No a verím, že dnes už aj seniori pracujú s počítačmi, takže na našich weboch www.bbos.skwww.bystrickahodinka.sk nájdu bližšie informácie. Budeme radi, keď sa s nami skontaktujú a niečo spolu vymyslíme,“ dodáva Diana Javorčíková.

Senior Friendly je projekt na podporu, angažovanosť a záujem o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť a oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí/é prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.