Na medzinárodnej ľudskoprávnej konferencii HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorá sa konala v stredu 27. novembra v Banskej Bystrici, bolo udelené ocenenie za dlhodobé pôsobenie v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie. Cenu získala Monika Vrzgulová.

Cenu Human Forum vyhlasuje, organizuje a udeľuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitého organizovania, v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela.

„Ocenenie je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus, založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie, na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme, nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov,“ uviedla Csilla Droppová z organizačného výboru.

Monika Vrzgulová, ktorá získala Cenu Human Forum 2019, vyštudovala Katedru etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, zameriava sa na urbánnu etnológiu, problematiku židovstva, stereotypy, holokaust a transformačný proces po roku 1989. Zároveň je predsedníčkou Správnej rady Nadácie Milana Šimečku a členkou Správnej rady neziskového fondu Menorah. Bola odbornou konzultantkou v rámci programu Osudy tých, ktorí prežili holokaust a dlhodobo viedla Dokumentačné stredisko holokaustu. V rokoch 2005 – 2013 bola členkou národnej delegácie expertov v medzinárodnej skupine International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), 2012 – 2013 predsedníčkou Vzdelávacej skupiny v rámci IHRA a tiež predstaviteľkou Iniciatívy NIE! rehabilitácii režimu tzv. Slovenského štátu. Aktivizuje sa vo vzdelávaní proti radikalizácii a extrémizmu a ako členka iniciatívy Zabudnuté Slovensko sa zúčastňuje diskusií o týchto témach na slovenských školách.

„Som vďačná za Cenu Human Fora z viacerých dôvodov. V prvom rade som sa ocitla medzi ocenenými, mne ľudsky aj hodnotovo blízkymi ľuďmi. Zároveň si vážim prácu ľudí Human Fora, ich misiu a ciele. No a napokon, veľmi dobre mi padlo, že títo ľudia si všimli moju prácu, respektíve to, ako žijem a pracujem,“ povedala Monika Vrzgulová.

Podujatie HUMAN FORUM, ktoré podporuje Mesto Banská Bystrica a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, sa uskutočnilo sa pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej.