Štatistický úrad Slovenskej republiky priniesol informácie, týkajúce sa výstavby bytov v kraji. V okrese Banská Bystrica pribudlo menej bytov ako v minulom roku, rozostavané sú však ďalšie.

foto il.: skyscraperscity.com

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2011 v okrese Banská Bystrica dokončilo 143 bytov. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku sa znížil počet dokončených bytov o dvadsať jednotiek.

Medzi dokončenými bytmi prevládali jednoizbové byty a garzónky, ktoré tvorili 35 %, nasledujú štvorizbové byty 25,9 %, dvojizbové 16,1 %, trojizbové 11,9 % a päť a viac izbové 11,2 %. Priemerná úžitková plocha jedného bytu dosiahla 96 m2 a priemerná obytná plocha 63,2 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom sektore, konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve. V sledovanom období sa v okrese začalo stavať ďalších 105 bytov. K 30. júnu 2011 tak bolo v okrese rozostavaných 1 388 bytov. V porovnaní s rokom 2010 stúpol ich počet o tridsať jednotiek.

V Banskobystrickom kraji sa za prvý polrok 2011 v dokončilo spolu 326 bytov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2010 sa znížil počet dokončených bytov o 108, t.j. o 24,9 %.

Okrem Banskej Bystrice pribúdali nové byty aj v ostatných častiach kraja, hlavne v Detve (55 bytov), Lučenci (24 bytov), Žiari nad Hronom (24 bytov) či Zvolen (22 bytov). V ostatných okresoch kraja bol počet dokončených bytov nižší.