Quantcast

Žiaci troch banskobystrických základných škôl už absolvovali zážitkové vzdelávanie, ktoré im má povedať viac o kyberšikane, závislosti na počítači, ale aj sociálnych sietiach. Projekt, ktorý na Slovensku inicioval tím “Safe line” pomáha v meste pod Urpínom realizovať Rada študentov mesta Banská Bystrica.

IMAG0045,,Keď sa v triede spýtame, kto v dnešnej dobe využíva počítač alebo telefón s pripojením na wi-fi, zdvihne ruku takmer každý. Deti trávia na internete päť, niekedy až deväť hodín denne. Preto je dôležité upozorniť ich, aby sa správali zodpovedne a dbali na svoju bezpečnosť,” hovorí Jaroslav Dodok, predseda Rady študentov.

Nazrieť do online priestoru pomáha deťom vo veku 10-14 rokov projekt Buď online, ale bezpečne, ktorý rieši problematiku nedostatočnej informovanosti a vzdelanosti v oblasti internetu a moderných technológií.

Prostredníctvom zážitkových aktivít a interaktívnej prezentácie predstavujú lektori žiakom základných škôl 11 nosných tém, ktorými sú napríklad spam, nevyžiadaný obsah, kyberšikana či sociálne siete. Podľa Jaroslava Dodoka sa s modrou sociálnou sieťou facebook dostávajú do kontaktu žiaci už na prvom stupni. Potvrdili to aj reakcie detí zo Základnej školy Spojová, ZŠ Moskovská a ZŠ Radvanská, kde sa projekt už realizoval.

DSCF1008,,Kdekoľvek sa pohybujeme na internete, vo väčšine prípadoch nás webové stránky vyzývajú k tomu, aby sme si vytvorili účet. Preto sa deťom snažíme vysvetliť, ako by malo vyzerať bezpečné heslo, ktoré má chrániť ich súkromie. Taktiež s nimi diskutujeme o tom, čo na internet patrí a čo je publikovať nebezpečné,” približuje stredoškolák Matúš Feňák.

Podľa učiteľov, ale aj samotných žiakov je načasovanie tejto vzdelávacej aktivity aktuálne. Jeho iniciátor Milan Zmeko dáva do pozornosti, že projekt Buď online, ale bezpečne získal aj Zlaté ocenenie od Zodpovedne.sk.

Vyučovacou hodinou sa vzdelávanie nekončí, pretože každý účastník si z workshopu odnáša aj informačnú brožúrku a má možnosť nadobúdať nové vedomosti v tejto oblasti aj na stránke budonline.sk, ktorá sa sputí už o niekoľko dní.