Bystrickému Permonu bude venovaná venovaná aprílová Bystrická hodinka, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla v Národnom dome. Časopis pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, oslavuje dvadsať rokov od svojho založenia.

Regionálny vedecko-populárny časopis Bystrický Permon od svojho vzniku pravidelne, namenej štyri razy ročne, prináša rôzne zaujímavosti z regiónu, jeho histórie, kultúry, športu, umenia a cestovného ruchu.

Na Bystrickej hodinke, ktorú organizuje Banskobystrický okrášľovací spolok (BBOS), sa bude nielen spomínať na uplynulých dvadsať rokov časopisu, ale tiež bude do života uvedená nová kniha Za živa v Bystrici… 2 (Amtheon, 2023). V knihe sú zachytené všetky čísla a všetky články, ktoré za posledných desať rokov vyšli na stránkach časopisu (2013 – 2022). Kniha má viac ako 650 strán a návštevníci Bystrickej hodinky si ju môžu kúpiť za uvádzaciu cenu.

A o čom sa bude hovoriť na aprílovej Hodinke? Napríklad aj o tom, ako a kde sa to všetko začalo, kto založil časopis, kto bol v prvej redakčnej rade, kto je Permon, o tom, kam časopis smeruje a ešte o všeličom inom. Bude aj torta a možno príde aj Permoník…

To všetko čaká návštevníkov aprílovej Bystrickej hodinky venovanej Bystrickému Permonu. Uskutoční sa vo štvrtok o 18.00 h v Národnom dome.