Návštevníci Europa shopping center v Banskej Bystrici v stredu na vlastnej koži zažili skúšobnú evakuáciu. Centrum sa podarilo v priebehu siedmich minút kompletne vyprázdniť, čím centrum malo potvrdiť svoju bezpečnostnú pripravenosť.

Najdôležitejšie je zachovať pokoj a rozvahu. Ak sa kedykoľvek vyskytnete v situácii skúšobnej či reálnej evakuácie, v prvom rade je potrebné ostať v pokoji a nepodliehať panike. „Celkom prirodzene sa návštevníci centra v prvom rade riadia pudom sebazáchovy, ako aj záchrany svojho majetku. Aj preto sa stretávame so situáciami, kedy sa návštevníci ponáhľajú do svojich vozidiel a snažia sa ich z centra vytiahnuť“, približuje priebeh evakuácie Michaela Čanecká, riaditeľka Europa SC.

Hmotné záležitosti je potrebné v prípade akejkoľvek evakuácie úplne vypustiť a sústrediť sa na záchranu vlastného života, či pomoci tým, ktorí ju potrebujú, starší ľudia, deti, hendikepovaní. Medzi najdôležitejšie zásady evakuácie patrí okamžité opustenie priestorov, ktoré sú ohrozené, bez použitia výťahov či naopak akejkoľvek formy zdržiavania sa, ako aj dodržanie zásad maximálnej tolerancie, neponáhľania sa v dave, či násilné snahy o opustenie priestorov.

Vedenie Europa Shopping Center, ako aj jeho prevádzky, boli o evakuácii vopred informovaní. Najťažšiu situáciu mali preto návštevníci, ktorí o skúšobnej akcii nevedeli. Informovaní boli prostredníctvom instore rádia s apelom na okamžitú reakciu a opustenie priestorov.

„Najcitlivejšie na situáciu reagujú návštevníci, ktorí prídu do centra na rýchly nákup, alebo v čase oznamu platia za tovar, a pod tlakom okolností takpovediac „nevedia čo skôr“, pričom opomenú napríklad fakt, že sa nesmú používať výťahy, resp. vyvádzať z centra motorové vozidlá. Aj preto sa chceme v mene centra poďakovať všetkým, že situáciu s prehľadom zvládli, nepodliehali panike a napokon sa nám do 7 minút podarilo priestory centra vyprázdniť“, uzatvára Čanecká.