Podľa údajov zo Školského úradu v utorok do prvého ročníka na banskobystrických školách nastúpilo 588 prvákov.

podlavice
Zrekonštruovaná bola aj škola v Podlaviciach.

Ako dar od mesta všetci prváci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostali knihu autorky Márie Števkovej – Medveďku daj labku. Okrem toho boli do škôl na začiatok školského roka distribuované knihy Osobnosti mesta Banská Bystrica. Každá škola tak dostala 10 výtlačkov tejto publikácie, ktorá má slúžiť na zlepšenie vedomostí o osobnostiach mesta a ich odkaze.

Do školských lavíc v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tento rok zasadne 5 193 žiakov a otvorených je 253 tried. „Začiatok nového školského roka je vždy spojený s množstvom predsavzatí a želaní. Žiakom, rodičom aj učiteľom teda želám pokojný a najmä úspešný školský rok 2014/2015 v zrekonštruovaných priestoroch. Som rád, že môžem konštatovať, že tento rok sa školáci vďaka novým oknám zimy báť nemusia,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Ten sa zúčastnil otvorenia školského roka na ZŠ Golianova a ZŠ Spojová. Obe školy privítali svojich žiakov v príjemnejšom a najmä bezpečnom prostredí. Počas prázdnin mesto realizovalo projekt opravy a údržby siedmich základných škôl.