Europa Shopping Center naplno otvára obchodné prevádzky, bezpečnosť a ochranu zdravia pritom kladie na prvé miesto.

Nákupné centrá dostali celoplošným rozhodnutím o uvoľňovaní opatrení zelenú pre plnú prevádzku všetkých obchodov. Po viac ako dvoch mesiacoch fungovania Europa SC v obmedzenom režime tak centrum otvára všetky svoje prevádzky. Bezpečnostné a hygienické opatrenia ostávajú v platnosti a centrum v prvom rade ďakuje všetkým za ich príkladné dodržiavanie doposiaľ.

Zodpovednosť a disciplína naďalej na prvom mieste

Prevádzkovatelia nákupných centier, rovnako ako ich nájomcovia, prekonávali posledné dva mesiace neľahké obdobie spojené s obmedzením svojho fungovania. V súvislosti s koronavírusom COVID-19 boli z rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ako aj Úradu verejného zdravotníctva prijaté striktné opatrenia pre prevádzku len niekoľkých typov obchodov a služieb. Uvoľnenie opatrení po takejto dobe preto centrum náležite víta, ostáva však v rovine zodpovedného prístupu a zdôrazňuje nutnosť v ňom aj naďalej zotrvať.

„V poslednej dobe sme sa všetci ocitli v doposiaľ nepoznanej situácii. Pandémia koronavírusu nás preverila v pripravenosti rýchlo a adekvátne reagovať. Som rada, že sa centru podarilo vytvoriť bezpečné prostredie pre svojich návštevníkov a náležite sa pripraviť aj na plnú prevádzku. Ďakujem všetkým, ktorí sa na centre starajú o hygienu a bezpečnosť našich návštevníkov, rovnako tak našim nájomcom, ktorí prijatými opatreniami potvrdzujú svoju zodpovednosť,“ uvádza Michaela Čanecká, riaditeľka Europa SC.

Zvýšená kontrola pre vyššiu bezpečnosť návštevníkov

Otvorenie plnej prevádzky sa snaží Europa SC návštevníkom čo najviac uľahčiť. Parkovanie bude v najbližšej dobe bezplatné po celú dobu otváracích hodín. Tie sa vrátia do svojho pôvodného režimu s otvorením väčšiny z nich od 09:00 hod. – do 21:00 hod.

Pre všetkých návštevníkov potvrdzuje Europa SC dvojitú kontrolu, na vstupe do centra a do jednotlivých prevádzok. Dezinfekcie sú na centre nainštalované pri všetkých vstupoch a pri každých toaletách. Pravidelná dezinfekcia sa pritom vykonáva najmä na kľučkách, madlách, tlačidlách výťahov a iných dotykových plochách. Návštevníkom v centre pomôže aj podlahová navigácia, ktorá im pripomenie dodržiavanie základných opatrení.

Najväčšie obchodné a voľnočasové stredisko v našom regióne sa však do svojho pôvodného stavu nevracia úplne.

„Naše centrum je vyhľadávaným miestom pre voľnočasové aktivity a obľúbené eventy pre verejnosť či rodiny s deťmi. Všetky tieto aktivity ostávajú naďalej obmedzené. Interiérové detské kútiky ani relax zóny nebudú verejnosti sprístupnené, marketingové a spoločenské podujatia ostávajú rovnako pozastavené. V najbližšej dobe by centrum malo primárne slúžiť na nákup tovarov a služieb v našich prevádzkach a veríme, že zotrvaním v zodpovednom prístupe sa čoskoro vrátime aj k aktivitám pre trávenie voľného času u nás,“ dopĺňa Jana Seleštianska, Marketing Manager Europa SC.

Z voľnočasových priestorov bude na centre sprístupnené iba exteriérové detské ihrisko, aj to s obmedzeným počtom detských návštevníkov v jednom čase. Europa SC prosí aj rodičov detí o dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení.

Povinná uzávera plánované aktivity nespomalila

Napriek nepriaznivej situácii centrum svoje plánované aktivity zamerané na zveľadenie priestorov nezastavilo. Na strešnom parkovisku pribudli bicyklové stojany, v interiéri nové odpadkové koše na separáciu a centrum pracuje aj na úpravách detských kútikov či relaxačných zón.

Centrum sa po dlhšej dobe otvorí aj s novinkami v radoch prevádzok. Svoje priestory otvorí napríklad aj inovatívny stravovací koncept Sympl, ktorý okrem iného ponúkne aj nádherné výhľady na Urpín, z novovytvorenej terasy.

Europa Shopping Center ďakuje svojim návštevníkom a zákazníkom, že sú stále v spojení s centrom a pozýva ich na návštevu plnej prevádzky už v stredu, 20. mája 2020.