Na finančnej komisii sa podrobne rozoberala téma školstva v Banskej Bystrici. Ozvali sa hlasy na ďalšiu racionalizáciu, rozhodnúť by sa malo na základe podrobnej analýzy a auditu.

Budova bývalej základnej školy na Tatranskej už slúži Mestskej polícii. Ilustračné foto: BBonline.sk

Rušenie ZŠ Okružná a ZŠ Tatranská možno nebolo posledným a na rad prídu ďalšie základné školy. Aj taký variant zaznel na zasadnutí finančnej komisie. Na poslednom mestskom zastupiteľstve neprešla zmena rozpočtu, kedy sa poslancom nepozdávali presuny finančných prostriedkov z rozpočtov jednotlivých škôl na druhé. Poslanci argumentovali, že dobre hospodáriace subjekty doplácajú na tie horšie. Stanislav Kútik, vedúci Školského úradu, aj na komisii vysvetľoval, že to nie je možné brať z tohto uhla pohľadu, keďže úrad potrebuje zabezpečiť vyrovnané hospodárenie škôl. Deficit v rozpočtoch niektorých ZŠ bol spôsobený vyššími mzdovými nákladmi (vyšší vek učiteľov a vyššie tarifné platy) v spojení s menšou vyťaženosťou niektorých škôl.

Poslanci sa na zasadnutí finančnej komisie zhodli, že neexistuje efektívna motivácia pre riaditeľov lepšie hospodáriť, keďže tieto prostriedky sú im následne aj tak odobrané na vykrytie straty v iných školách. Podľa Igora Kašpera (nezávislý) sa nedá argumentovať ani menším počtom detí v niektorých ZŠ. „Tí, ktorí majú viac žiakov, si to zaslúžia, netreba ich trestať,“ povedal Kašper.

Doplácanie je dôsledok menšej vyťaženosti škôl. Prednosta Miroslav Rybár povedal, že v Banskej Bystrici by stačilo možno päť základných škôl. „Máme na to odvahu?“ opýtal sa prednosta na margo rušenia škôl.

Podľa Kašpera by bolo najjednoduchšie zrušiť ďalšie dve-tri školy. Cestu vidí aj v zlučovaní úväzkov. „Prečo by učitelia nemohli učiť na dvoch školách?“ spýtal sa Kašper. Pridal sa k nemu aj Jakub Gajdošík. „Nechoďme okolo horúcej kaše, ak treba, zrušme ďalšie školy,“ povedal podpredseda najsilnejšieho poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS. Poslanci však potrebujú podrobné informácie, aby sa vedeli rozhodnúť, či sa budú ďalšie ZŠ rušiť alebo sa bude pokračovať v súčasnom modele financovania.

Námestníčka pre služby Mária Filipová oboznámila poslancov s už prebiehajúcim auditom základného školstva. Podľa námestníčky vstupuje do auditu mnoho faktorov. Je potrebné zohľadniť napríklad špecifiká niektorých škôl, ktoré sa venujú talentovaným či rómskym deťom, ale pripúšťa aj prezamestnanosť základných škôl. Mestské zastupiteľstvo by malo dostať správu vo februári budúceho roka.