Poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja na svojom štvrtkovom zasadnutí schválili odpredaj budovy bývalej Strednej priemyselnej školy stavebnej na Skuteckého ulici.

Keďže úradu BBSK nevyšla zámena budov s mestom Banská Bystrica, hľadal VÚC inú možnosť využitia. Mestskej spoločnosti MBB sa v prvej polovici roka nepodarilo budovy na Skuteckého ulici a ulici Janka Kráľa predať. Úradníci sa tak do zadného traktu mestskej radnice nepresťahovali, ktoré mali byť predmetom zámeny, a predmetné budovy zostali vo vlastníctve kraja. Do prvej verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola vyhlásená ešte v júli sa neprihlásil žiaden uchádzač. Úrad BBSK svoje prebytočné objekty ponúkol dopravcom v kraji, aby následne dokázal splatiť dlhy, ktoré voči nim má za úhrady prepravy vo verejnom záujme. Do druhej súťaže, vyhlásenej v októbri, sa tak prihlásil tunajší dopravca SAD Zvolen. Svojou ponukou 485 tisíc eur, ale dosiahol len 60% odhadovanej hodnoty majetku. Kraj tak s jediným uchádzačom rokoval, a kúpnu cenu dopravná spoločnosť navýšila na 561 tisíc eur, čo predstavuje 70% z odhadovanej osemsto tisícovej hodnoty budovy.

Objekt bývalej SPŠ stavebnej je od vlaňajšieho septembra prázdna, keď školu presunuli do budovy SOŠ stavebnej v Kremničke. Krajskí poslanci tak následne uznali budovu za prebytočný majetok. “Prevádzkové náklady na údržbu sú vo výške cca 5 600 Eur ročne, v súčasnosti sa budova nevyužíva a neexistuje žiadny reálny predpoklad jej využitia pre potreby BBSK ani do budúcnosti,” píše sa v materiáli predloženom poslancom VÚC. Budova je od tohto roku národnou kultúrnou pamiatkou. Kraj tak musí pred samotným podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom ponúknuť budovu Ministerstvu kultúry, ktoré na ňu má v zmysle platných zákonov predkupné právo.