Mnohí hovoríme a píšeme o drevinách v našom meste. Ja osobne vždy o tom, že zeleň má slúžiť a pomáhať nielen udržať dobrú klímu, ale aj dotvárať prostredie, v ktorom žijeme. Estetizuje a zjemňuje, to je nespochybniteľné. V časti Fončordy, ktorej vznik sa datuje do ´60 rokov sú vzrastlé dreviny, ktoré majú aj 50 rokov a výšku 20 metrov. Nielenže tienia mnohé byty, kde sú nútení svietiť aj cez deň, ale mnohé sú tiež nebezpečné, plné suchárov. Nechceme nič mimoriadne, požadujeme len pravidelnú starostlivosť, ktorú vnímame ako súčasť starostlivosti o verejnú zeleň. Rovnako ako ZARES pravidelne kosí, rovnako je potrebné z času na čas prejsť územie a ošetriť stromy a kríky.

Teším sa, že akoby zavanul vetrík pochopenia a po Fončorde sa začali pohybovať chlapi zo spoločnosti Platan (http://www.platanplus.sk/) a robia to, čo sa desaťročia zanedbávalo.  Evidentne sú špeciálne vybavení nielen technikou, ale aj znalosťami o drevinách.

Poprosím všetkých podráždených aktivistov, ktorí práve teraz zvýšili ostražitosť, my nechceme rúbať stromy, chceme žiť len bezpečne a príjemne. Bystrica nie je mestom betónu a asfaltu, vôbec táto vnucovaná a otrepaná poučka neplatí. Nestrašte a snažte sa pochopiť aj nás, ktorí nie sme na druhej strane, len vy nás tam ťarbavo posúvate. Plánovaná starostlivosť o zeleň môže minimalizovať vznik individuálnych pokusov občanov mesta, aby zbytočne žiadali a roky čakali na zásahy, ktoré je v zeleni potrebné urobiť. Mýtus, že chceme ničiť zeleň je nezmysel. Neustále opakovanie tohto tvrdenia a nedôvera v odbornú starostlivosť o dreviny len nahráva tým, ktorí túto tému posúvajú a odkladajú na neurčito. Zanedbané stromy to zvyknú spočítať, majú svoju pamäť a nič nám neodpustia. Zanedbaná platanová alej na Hurbanovej ulici je toho príkladom a určite nie jediným. Už ako chlapec som obdivoval jej zelený oblúk v tvare tunela a to bolo veru pred desiatkami rokov. Teraz údajne hynie, aspoň takú som dostal informáciu.

Mesto, ktoré má ambíciu byť vľúdne k občanom a prírode nemá na to, aby v mestskom podniku ZARES vzniklo niečo podobné, ako ponúka spomínaná spoločnosť zo Zvolene? To fakt si musíme tieto práce objednávať? Neverím a nemyslím, že to tak je.

Preto záverom a nielen tohto blogu, ale aj tohto volebného obdobia mám prosbu, ktorú adresujem súčasným poslancom. Je pravdepodobné, že ešte tento parlament bude schvaľovať rozpočet pre rok budúci a výhľad pre rok 2020-2021. Poprosím, pridajte ZARESu a určite na aký účel. Nemôže to byť problém, tomu neverím. 

A už keď som pri rozpočte, pridajte, prosím aj Mestskej polícii. Všetky indície a nielen v našom meste nám našepkávajú, že verejný poriadok a bezpečnosť ľudí bude jedným z hlavných problémov budúcich, ale blízkych období. Nielen na zvýšenie počtu policajtov, ktorí budú v uliciach, ale aj na techniku, ktorá pomôže všetkých nás viac ochrániť.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.