Zajtra poslanci schvália vyše 13 miliónový úver, z ktorého 6 miliónov pôjde na stavbu a údržbu miestnych komunikácií.

Avšak okrem kvalitnejších ciest a chodníkov sa skutočne budeme mať na čo tešiť. Pribudne štadión v Radvani, rozhľadňa na Urpíne, fontána v Národnej ulici, podchod pre peších a cyklistov na Huštáku, cyklotrasy, parčík pri malej stanici, revitalizácia mestského parku aj vnútroblokov na Sitnianskej a Tulskej, či verejného osvetlenia. Mesto opraví most na Mládežníckej, postaví nákladné parkoviská na Tatranskej a Starohorskej, kúpi Dom kultúry, časť Medeného hámra, investuje do nájomných bytov a do 40-tich odborných učební na základných školách. A zrejme aj do slávy na dňoch EYOF, keďže vyše 5 a pol milióna pôjde na dofinancovanie projektov, do ktorých sa investuje zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov.

Ale za akú cenu?

Keď Ján Nosko nastúpil do úradu, zdedil dlh 14 500 000€. Na konci roku 2019 ho znížil o viacej ako polovicu, na 6 000 000€. Dnes, dva roky pred odchodom z funkcie sa však rozhodol dať podobný darček svojmu nástupcovi.

Striedanie hojných a šetriacich rokov, za ktorým je egoistické a populistické správania sa politikov a ich strán neprospieva efektívnej organizácii mesta. Navyše neumožňuje vytvárať časový priestor pre diskutovanie na verejnosti a využívanie verejných súťaží. Táto cena je pre rozvoj spoločnosti zásadnejšia, ako samotný dlh.

Som presvedčená, že takéto správanie sa primátorov, medzi ktoré patrí zadĺženie mesta pred koncom funkčného obdobia si obyvatelia Banskej Bystrice nezaslúžia.

Sú politici, ktorí vedú davy a takí, ktorých vedú davy. Tí prví však musia vystúpiť z ulity pokrytectva a populizmu a otvorene komunikovať s verejnosťou. Inak nedokážu vysvetliť situáciu, svoje snaženia a nutné kompromisy.

Predpokladám, že poslanci rozpočet aj s potrebným zadĺžením schvália, pretože výraznejšie výhrady sa na verejnosť nedostali. Aj keď nerozumiem prečo je pre nich tak ťažké správať sa autonómnejšie a cez komunikáciu s občanmi sa odpútavať od populizmu.

Mám predstavu, že schválenie rozpočtu je nástroj, ktorý sa dá využiť aj na riešenie možno na prvý pohľad nesúvisiacich káuz, napríklad na zaviazanie primátora vyhlásiť opakovanú súťaž na verejného dopravcu.

A nakoniec, nemali by to byť práve oni, ktorí limitujú populistické správanie sa primátora?

 

 

Vyberám z návrhu rozpočtu.

Prebytok a schodok bežných a kapitálových výdavkov bol a mal by byť takýto:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prebytok  a   schodok 2 933 000 2 983 000 -12 223 000 -13 382 000 -5 277 000 333 000

 

Kapitálové výdavky:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Prostredie 514 000 231 000 876 000 162 000 3 025 000 100 000
Miestne komunik. 994 000 836 000 2 862 000 7 146 000 11 788 000 2 857 000
Doprava 36 000 89 000 801 000 1 531 000 2 073 000 0
Interné služby 407 000 315 000 159 000 553 000 1 082 000 82 000
Plány, manažment 69 000 143 000 312 000 1 148 000 283 000 283 000
Šport 89 000 435 000 3 348 000 3 586 000 90 000 90 000
Vzdelávanie 2 932 000 1 391 000 4 278 000 2 500 000 585 000 40 000
Služby občanom 7 000 397 000 883 000 883 000 0 0
Sociálna služba 23 000 4 000 100 000 58 000 18 000 18 000
Bezpečnosť, poriadok 132 000 163 000 45 000 6 000 6 000 6 000

 

 

Autor blogu:

Marta Medzihradská