V minulom roku nezávisle od seba, ale s rovnakým zápalom a túžbou po zmene, vznikli dve iniciatívy. Jedna v septembri od poslanca Milana Lichého a druhá v novembri z prostredia miestneho Rotary klubu. Obidve mali za cieľ upozorniť na nedôstojný stav Námestia SNP, znižovanie jeho atraktivity a pomalý ústup z dlhoročnej slávy. Kým poslanec Milan Lichý vystúpil v mestskom parlamente a navrhol verejné zhromaždenie obyvateľov mesta, tá druhá iniciatíva v spolupráci s primátorom mesta zorganizovala 12. decembra v Radnici „Raňajky s primátorom“. Tej prvej sa zúčastnili takmer všetci vedúci zamestnanci MsÚ a tri desiatky občanov, tú druhú prišlo podporiť viac ako sedem desiatok občanov.

Uplynul práve rok od tejto udalosti, ktorú jeden z prítomných v diskusii vyhodnotili tak, že je to prvý krát v 20 ročnej histórii, kedy sa občania k tejto téme stretávajú. Nechýbalo nadšenie, záujem veci pomôcť a zjavné odhodlanie prispieť k pozitívnej zmene. Vo vystúpeniach sa striedali názory, podnety a návrhy. V pestrej mozaike diskutujúcich zaznelo, že je najvyšší čas s tým niečo urobiť, že ďalšie prešľapovanie a váhanie môže byť osudným. Spontánne vznikla iniciatíva „Spoločne pre naše námestie“.

Po roku je hodnotenie viac ako smutné. Zápal a nadšenie vyprchalo a niekde sa vytratilo. Pokračovanie dialógu a diskusií skončilo. Zhrniem a pripomeniem, čo pred rokom zaznelo.

Predseda Rotary klubu v úvode povedal, že ich klub je iniciatívny hlavne preto, že to jeho členovia vnímajú ako službu komunite a mestu. Ide o zlepšenie prostredia, definíciu ako na to ísť a prijatie odporúčaní na riešenie problémov. Väčšina diskutujúcich zdôrazňovala inštitút nevyhnutnej spolupráce a komunikácie. Vytýkali nedostatočnú starostlivosť a údržbu o tento jedinečný priestor, nevhodnú štruktúru obchodov, otváracích hodín, nedostatočné osvetlenie, zle nastavené parkovacie tarify a miestne dane. Hovorili aj o tom, že letné terasy v dnešnej podobe sú prekážkou nielen pre turistov, ale aj pre štandardnú obsluhu obchodov a kaviarní. Navrhovali vytvoriť radu, koordinačný výbor, ktorý by bol protiváhou Radnice a ktorý by sa pravidelne stretával. Jeho úlohou by bola nielen iniciatívna, ale aj monitorovacia funkcia.  Väčšina sa vyjadrovala, že chýba vízia, ako a čo s námestím a že nie sú projekty. Zdôrazňovali, že centrá vo svete oživujú byty a trvalé bývanie. Chýbajú miestne atraktivity, ktoré by boli jedinečné a čerpali by z histórie mesta a prilákali by návštevníkov. Nemáme nasvietené historické objekty, kvalitný informačný systém a propagáciu. Zaznelo aj konštatovanie, že v minulosti nebol o námestie a zlepšovanie jeho stavu záujem.

Na záver pán primátor prítomným poďakoval a zdôraznil, že zámerom bolo vypočuť si ich názory. Prisľúbil, že teraz nastal priestor na spracovanie vízie. Výborné a živé stretnutie ukončil pán primátor pozvaním na Vianočný punč.

Odnášali sme si nádej a dobrý pocit, že zmenu k lepšiemu nechcú len občania a priami aktéri pôsobiaci v tomto jedinečnom priestore, ale aj primátor a jeho podriadení. Niet zábran, všetci chceme to isté a spoločne to musíme dokázať. V ničom nebol zásadný rozpor, už len vysúkať rukávy, určiť priority a časové horizonty a pokračovať v dialógu. Dobrá vec sa nemôže nepodariť.

Toto bolo pred rokom, keď sme opúšťali Radnicu. Ako to je dnes, to nechávam na Vás, vážení čitatelia, urobte si vlastný názor a posúďte, čo sa podarilo.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.