“Všetci sme súčasťou veľkej komunity s názvom Banská Bystrica.”

Pred trinástimi rokmi som sa zo dňa na deň stala súčasťou jednej veľkej „fabriky“ s názvom Rooseveltova nemocnica. Fuuu a musím povedať, je to veľká vec….

Prešla som rôznymi pozíciami od referenta marketingu, cez referenta učtárne, vedúcu učtárne, ekonomickú námestníčku až na pozíciu riaditeľky.  Celou cestou ma sprevádza veľa ľudí, od ktorých sa mám stále čo učiť, pretože mi otvárajú oči a ukazujú nové perspektívy. Vzájomne tak môžeme posúvať našu nemocnicu a vytvárať v nej podmienky na jej rozvoj v jednotlivých odbornostiach a pre našu lepšiu prácu.

V mnohých prípadoch sú to moji kolegovia, ktorí prichádzajú so spontánnymi nápadmi ako procesy alebo pracovné podmienky vylepšiť. Takto sme na impulz vedúcej sestry na gynekológii zrekonštruovali celú ošetrovaciu jednotku na nadštandard, na facebookový podnet príbuzného pacienta sme otvorili ubytovňu pre príbuzných pacientov, z dôvodu zmeny systému financovania sme zriadili dom ošetrovateľskej starostlivosti a na základe rozhovoru s jednou pani doktorkou, ktorá mala dve malé detičky sme zriadili škôlku pre deti zamestnancov a mesto ju na základe odporúčania pána primátora Noska zaradilo do svojej siete.

To je len pár aktivít, ktoré v Rooseveltovej nemocnici úspešne fungujú a tiež som presvedčená, že nám uľahčujú život. Musím však povedať, bez dobrej vzájomnej spolupráce s ostatnými verejnými inštitúciami by to nebolo možné. Rooseveltova nemocnica je síce zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ale musíme si všetci uvedomiť, že je súčasťou jednej veľkej komunity s názvom Banská Bystrica.

Sú to v prvom rade obyvatelia Banskej Bystrice, ktorým nemocnica poskytuje služby zdravotnej starostlivosti a sú to oni, ktorí sami alebo ich blízki v nej pracujú. Som presvedčená, že nemocnica a mesto si musia vzájomne pomáhať. Je tu veľa tém, ktoré nás môžu spoločne posúvať a uľahčovať život v našom meste. Medzi ne patrí napríklad doprava a toľko krát spomínané náročné parkovanie.

Rozhodla som sa kandidovať do Mestského zastupiteľstva

Aj toto sú pre mňa osobne kľúčové témy. Preto som prijala výzvu pána primátora stať sa súčasťou tímu jeho podporovateľov a ako nezávislá kandidátka požiadať občanov Banskej Bystrice o podporu v mojej kandidatúre na poslankyňu Mestského zastupiteľstva. Je veľkou pravdou, že môj záväzok voči obyvateľom mesta sa takto ešte zväčší a len čas ukáže, či som ho dokázala uniesť. Jeden mne blízky človek mi raz povedal, že našim cieľom by mala veľmi silná a pozitívna asociácia nemocnice a mesta, ktoré budeme vzájomne vnímať ako symbol.  Pretože keď niekto povie  Rooseveltova nemocnica, tak bude vedieť, že je v Banskej Bystrici a keď niekto povie Banská Bystrica určite bude vedieť, že je tam Rooseveltova nemocnica.

Autor blogu:

Miriam Lapuníková

Narodila som sa v Ružomberku v roku 1979. Do Rooseveltovej nemocnice viedli moje kroky už v roku 2005. Postupne som sa stala ekonomickou námestníčkou a od roku 2014 zastávam post riaditeľky tejto inštitúcie. Byť riaditeľkou tak veľkej inštitúcie vnímam ako obrovskú zodpovednosť. Aj preto som sa rozhodla blogovať. Chcela by som s Vami zdieľať novinky a úspechy našej nemocnice. Verím, že touto cestou Vám pomôžem získať obraz o bežnom živote v slovenskom zdravotníctve.