Energie sú krvou priemyslu, tak to platilo v minulosti a platí aj dnes. Vysoké ceny ropy nepriaznivo vplývajú na stabilitu ekonomík a dopady atakujú životnú úroveň obyvateľstva kdekoľvek na svete. Ropa bola vždy v minulosti strategickou surovinou, čo bolo potvrdené už za II. svetovej vojny, kde mnohé kľúčové porážky resp. víťazstvá zapríčinil nedostatok palív. Jej dôležitosť sa postupom rokov navýšila. Dnes je to nepopierateľne práve ropa, ktorá vplýva na chod sveta a jeho vývoj.
Pamätáte, teda vy starší, na ceny benzínu vo výške pár korún. Iste tiež pamätáte na zástupy áut pri čerpacích staniciach, keď štát oznámil zvýšenie cien o haliere. Pamätáte, ako sme cestovali do Juhoslávie a iných „západných“ krajín s kanistrom benzínu pod sedadlom. Vzácne valuty, sme neochotne míňali na drahý benzín. Veď v minulosti tam bol drahší ako u nás fľaša borovičky. To všetko bolo a ako je to dnes?
Vždy poočku sledujem informácie o cenách ropy, trendy ako sa ceny vyvíjajú. Hrozby expertov pri akomkoľvek konflikte a všetky možné dopady na ceny benzínu a s tým súvisiace hrozby. Pamätám si veľmi dobre, ako pred 15 rokmi hrozila vtedy ministerka financií, do akého nešťastia sa to rútime, pretože ceny vo svete sa dostáva k hranici 150$/barel. Vtedy hrozilo, že liter bežného benzínu bude stáť 40Sk.
Posledné týždne sme svedkami prudkého poklesu cien ropy, v týchto dňoch sa potvrdil trend a aktuálna cena je pod 50$/barel. Dostávame „zadychčané, uponáhľané a dobré“ správy o tom, ako cena benzínu na benzínových čerpadlách klesne o 2 centy a máme sa preto tešiť. Tiež som to sledoval poočku, ale hlavne to, ako sa to prejavilo u nás a ako vo svete. Keď cena u nás klesla o 10% a mali sme jasať, tak cena v USA klesla o 50% a v susednej, pravidlami porovnateľnej ČR o 20%. Chcel som vedieť viac, čítal a monitoroval som vyjadrenia odborníkov…. nič a ak, tak opatrné a obsahovo biedne vysvetlenia. Aj dnes v TA3 jedna krátka debata, ktorú som zachytil.
Nie som expert na palivá a dane, ale predsa len, premýšľať viem. Štát to má z hľadiska spotrebnej dane dobre vymyslené. Bez vplyvu na cenu suroviny, resp. konečnú cenu zoberie 0,55€. Na rozdelenie daňovému úradu (DPH), výrobcovi, distribútorovi a predajcovi zostane 0,45€. Je preto, tak si myslím, znižovať cenu konečnému spotrebiteľovi pre tieto skupiny škodlivé. Postupné, opatrné a smiešne znižovanie cien prebieha len pod ťarchou informácií z okolitého sveta a hlavne preto, že tankovať v zahraničí sa čoraz viac oplatí. Tento trend mi zaváňa niečím neférovým, ale ako som povedal, necítim sa byť odborníkom.
Prečo to všetko píšem? Počas Vianočných sviatkov a voľných dní som zaregistroval v televízii, v najdrahšom a teda najsledovanejšom čase jednu, podľa mňa prapodivnú 20 sekundovú reklamu. Propaguje tuzemského, myslím si, že dominantného výrobcu palív v našej republike. Výroba a odvysielanie reklamy musí byť poriadne drahé a podľa mňa jasne zbytočné. Nedalo mi a spýtal som sa, prečo? Pripojil som otázku, prečo redaktori tejto televízie neskúmajú dôvody a príčiny tohto javu? Dostal som stručnú odpoveď – „ide o podporu tohto výrobcu priamo predmetnej televíznej stanici“.
Všeličo ma napadlo, vás nie?

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.