To, čo terajší primátor pán  Gogola prezentuje v médiách, je len zlomkom toho, čo občania vedia alebo by mali vedieť o šafárení poslancov za stranu SMER v mestskom zastupiteľstve a vo vedení mestských podnikov v Banskej Bystrici. Poslanci SMERu tu bačujú so starými štruktúrami už niekoľko rokov. Čo je horšie, nepriniesli doteraz prosperitu do života občanov, riešia len prosperitu pre seba.Nový obrázok

          Aj napriek všetkým týmto pravdivým, na svetlo sveta vychádzajúcim, informáciám zo strany jednotlivých aktérov, tvrdeniam o predražených objednávkach a netransparentných dodávkach, tu máme jedno vážne riziko. Rizikom je volebný systém, ktorý umožňuje všetkým týmto aktérom v kombinácii s nízkou účasťou voličov zotrvať v tomto stave aj ďalšie funkčné obdobie. Znovu im uveríme, že tí, ktorí to sami spôsobili, majú záujem na zmene tohto stavu?  Alebo pán premiér pošle Banskej Bystrici 17,5 milióna eur na vykrytie týchto čachrov pre poslancov SMERU?

           Riešením je ponuka ľudí nezaťažených minulosťou. Ľudí prinášajúcich nové riešenia pre Banskú Bystricu. Riešením je jednoznačne pravicový kandidát spolu so svojím poslaneckým zborom. Novými poslancami,  ktorí nie sú zaťažení minulosťou. Kandidátmi, ktorí odmietajú tento štýl politiky a neefektívnu správu spoločného majetku. Buďme optimisti, dúfajme, že požiadavka občanov na zodpovedný  spôsob správy mesta už dosiahla úroveň potrebnú k zmene. Sieť ponúka nezaťažených poslancov ako aj riešenia pre Banskú Bystricu.

JUDr. Marian Korytiak – kandidát na primátora Banskej Bystrice za stranu SIEŤ

 Riešenia pre zamestnanosť

 Podpora domácich a začínajúcich zamestnávateľov

 • koordinovať spoluprácu škôl – mesta – podnikateľov
 • podporovať školské projekty, start-upy a kreatívnu ekonomiku
 • ponúknuť zaujímavé podmienky pre investorov

Rozvoj podnikateľských aktivít v mestských podnikoch

 • podporiť zamestnanosť rozvojom mestských podnikov a využitím aktivačných prác nezamestnaných

Koordinácia aktivít cestovného ruchu

 • vytvárať nové regionálne projekty – jedinečných výrobkov a služieb
 • zlúčiť tri regionálne inštitúcie cestovného ruchu do jedného
 • ZOSIEŤOVAŤ najväčšieho zamestnávateľa v regióne – firmy zamestnávajúce 3000 ľudí v cestovnom ruchu

Riešenia pre mesto blízke občanovi 

 • otvoriť všeobecný dialóg o dlhodobom smerovaní mesta
 • ctiť si občana ako rovnocenného partnera mesta
 • ZOSIEŤOVAŤ občianske združenia a občianske rady s cieľom dostať informácie k občanovi a od občana 

Riešenia pre poriadok v meste 

 • transparentným hospodárením mestských podnikov získať financie na rozvoj mesta
 • revidovať nevýhodné zmluvy vyčerpávajúce mesto
 • vytvoriť „oblastných koordinátorov čistoty a údržby“ pre obnovenie poriadku v meste

Autor blogu:

Marian Korytiak

Som vysokoškolský pedagóg, právnik a bývalý štátny zamestnanec, manžel, otec štyroch dcér a človek s chuťou meniť mesto, aktuálne kandidát na primátora Banskej Bystrice. Svoj záujem o verejnú politiku, literatúru, ekonomiku, slovenské umenie 20. storočia rád zdieľam so svojimi študentami.