V mene všetkých signatárov si dovoľujem touto cestou uverejniť nasledovné prehlásenie:

——————————————

Prehlásenie k financovaniu školských zariadení na území Banskej Bystrice

Vážení rodičia Banskobystričanov,

málokto z vás vie, že mesto prostredníctvom svojho nariadenia ukrátilo deti na všetkých školách na území mesta. Z celkového balíka peňazí z vašich daní, ktoré sú určené na školské zariadenia si totiž ponechalo približne 1,1 milióna eur – nevieme na čo.
Tieto peniaze potom chýbajú a následne to isté mesto žiada, aby ste chýbajúce prostriedky doplatili vo forme príspevku na školské kluby, krúžky, jedálne alebo umelecké školy a podobne.

Konkrétne: Mesto dostalo na jedného žiaka školského klubu na rok 2018 až 504 €, pričom školskému zariadeniu pridelilo iba 429 €. Rozdiel na jedno dieťa predstavuje 75 €. O túto sumu by bolo možné znížiť váš poplatok napríklad za školský klub. Aktuálne výšku vášho poplatku za školský klub mesto určilo na 80 € ročne. Takže ak by mesto bolo posunulo do školy všetky peniaze, ktoré na vaše dieťa dostane z podielových daní, nemuseli by ste doplácať takmer nič (resp. len 5 € ročne).

Petícia za spravodlivé financovanie škôl a školských zariadení mesta (http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=944650), ktorú podpísalo vyše tritisíc jeho obyvateľov, osobná účasť zástupcov rodičov a apel na poslancov formou otvoreného listu a tiež počas rokovania ostali nevypočuté.

Mnohí z tých poslancov, ktorí hlasovali proti bystrickým deťom sa teraz na nás všetkých znova usmievajú z billboardov a uchádzajú sa opäť o našu priazeň.

Preto si Vám dovoľujeme pripomenúť ako vami volení zástupcovia v januári hlasovali PROTI všetkým deťom. Návrh za prerozdelenie všetkých peňazí neprešiel.Prinášame zoznam poslancov, ktorí sa o to postarali – teda hlasovali proti rozdeleniu všetkých prostriedkov, alebo sa – alibisticky – zdržali hlasovania (v hlasovaní č. 30, 25.01.2018), čo v tomto prípade znamenalo de facto hlasovať proti:

Hlasovali proti:

Mgr. Marek Modranský

Ľubomír Motyčka  

Zdržali sa: (v rozprave niektorí z nich vystúpili a boli jasne proti):

Pavol Bielik

doc. RNDr. Katarína Čižmárová

CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký

CSc.Mgr. Jakub Gajdošík

Daniel Karas

PhDr. Ľubica Laššáková

PhDr. Stanislav Mičev

PhD.Mgr. Matúš Molitoris

MUDr. Ludvik Nábělek

PhDr. Vladimír Sklenka

Milan Smädo

Ing. Ján Šabo

Ing. Michal Škantár

RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan 

Nehlasovali:

Ing. Igor Kašper

Ing. Karol Konárik

PhDr. Marcel Pecník 

Podobný scenár sa v meste Banská Bystrica opakuje už roky. Preto netreba bojovať s veternými mlynmi, STAČÍ DOBRE VOLIŤ.

Prehlasujeme, že sa témou budeme zaoberať aj v ďalšom volebnom období a sústavným tlakom verejnosti budeme ďalej bojovať za spravodlivosť.

Za rodičov bojujúcich za spravodlivé financovanie školských zariadení:
Ing. Branislav Baláž, rodič detí, aktivista, ktorý vystúpil v januári v MsZ k tejto téme
Ing. arch. Tomáš Sobota, rodič dvoch detí, architekt, aktivista
Jozef Tóth, člen Rady školy a Rady rodičov, Základná škola Narnia,
Ing. Aneta Salanciová, predsedkyňa Rady rodičov, ZŠ s MŠ Štefana Moysesa,
Ing. Andrej Feik, predseda Rady školy, Súkromná ZŠ, Ružová 14.
Mgr. Pavla Bicianová, bioetička,
MUDr. Pavel Bician, rodič žiakov a detí, ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, detský onkológ
Mgr. Eduard Gombala, expredseda Rady školy, ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Autor blogu:

Tomáš Sobota

Autor je rodený Bystričan (1974), architekt (od 2003 autorizovaný), občiansky aktivista, golfista. Vlastný blog má aj na svojom webe www.tsobota.sk.