Na jar tohto roku som si v marcovom vydaní banskobystrických Radničných novín na strane 5 prečítala nasledujúcu informáciu: „Materská škola Bakossova vznikne vo voľných priestoroch Základnej školy Jána Bakossa a ponúkne dve triedy so 44 miestami. Stavebné úpravy tried budú realizované v období letných prázdnin tak, aby materská škola začala fungovať od školského roka 2016/2017.“

zs bakossovaVeľmi som sa tejto informácii potešila, lebo staršie deti sú žiakmi ZŠ Bakossova a zároveň sme mali doma budúceho škôlkara. Zaviesť v raňajšom zhone školáka aj škôlkara do jednej budovy je snom snáď každého rodiča.

V apríli, keď bolo treba podať prihlášky do mestských škôlok, sme spolu s viacerými mamičkami, ktoré mali staršie deti na Bakosske a doma budúceho škôlkara, riešili nasledujúcu dilemu: či čakať na zápis do MŠ Bakossova alebo pre istotu zapísať dieťa do už fungujúcej škôlky. Nakoniec sme stavili na istotu a rozhodli sa nespoliehať sa na sľuby zo strany mesta. A čas ukázal, že sme urobili dobre.

Polovica septembra je za nami, školský rok v plnom prúde a po toľko avizovanej škôlke na ZŠ Bakossova niet ani chýru, ani slychu. V aktuálnom vydaní Radničných novín som sa práve od prednostu Mestského úradu, dozvedela, že: „…a v rámci efektívnejšieho využitia objektov základných škôl budujeme aj dve nové materské školy. Tie budú realitou v objekte ZŠ Radvanská a ZŠ Jána Bakossa.“

V piatok 16. septembra, keď som bola po deti v škole, som tam ja teda žiadne „budovanie“ nevidela.

Na celej tejto záležitosti mi najviac vadí prístup Mestského úradu k nám občanom.

Je mi jasné, že nie každý investičný zámer musí mestu vyjsť podľa plánov. Ale potom treba ísť, ako sa hovorí, s farbou von a občanov včas a pravdivo informovať o aktuálnom stave vecí.

Predstavte si, že v apríli spolu s ostatnými mamičkami uveríme sladkým sľubom mesta o novej škôlke a deti nezapíšeme do už existujúcich škôlok. V apríli prešvihneme zápis do mestských škôlok, v septembri zistíme, že žiadna nová MŠ neexistuje, do už fungujúcich mestských škôlok nám už dieťa nikto nezoberie, lebo tie už sú beznádejne plné…. Čo by nám potom ostalo? Dať dieťa do drahej súkromnej škôlky. Kto by to platil? No mesto určite nie.

Preto by som aj touto cestou chcela apelovať na vedenie nášho mesta a na zamestnancov Mestského úradu, ktorí sú zodpovední za komunikáciu s občanmi a ktorých si my, občania tohto mesta, platíme z našich daní, aby nás včas a pravdivo informovali o takých dôležitých veciach, ako je napríklad neotvorenie sľubovanej novej materskej školy. Rodičia sa totiž rozhodujú aj na základe informácii, ktoré majú od mesta a mnohokrát im ich rozhodnutie, prijaté aj na základe klamlivých informácií z Radničných novín, môže život skôr skomplikovať ako ho uľahčiť.

Na záver by som chcela dať jednu dobrú radu mamičkám, ktoré sa už teraz tešia na novú škôlku na ZŠ Radvanská: Neverte všetkému, čo píšu v Radničných novinách a v apríli pre istotu zapíšte svojho budúceho škôlkara do už existujúcej a fungujúcej mestskej materskej školy. Lebo ako hovorí staré slovenské príslovie: Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.