Mestskí poslanci navrhli a zrušili. O čo ide? Podľa ich uznesenia z konca minulého roka požiadali o analýzu činnosti PKO, ktorá mala byť podkladom pre ich ďalšie rozhodovanie. Jednalo sa o osud kultúrnej inštitúcie, ktorá hájila farby mesta od roku 1961. Analýza sa rodila veľmi ťažko, dokonca s odkladom termínu a s odôvodnením, že ide o závažný a zložitý dokument. Pre PKO existenčný  sa dostal do poslaneckých rúk v júni tohto roku.  Zrušenie právneho subjektu, ktorý sa roky trápi , hlavne preto, že mu postupne zobrali všetko, čo slúžilo pre napĺňanie zriaďovateľskej funkcie, bolo v rukách poslancov. Ponúka sa porovnanie s múdrou prírodou. Keď pracovitej včele postupne odtrhnete všetky krídla, darmo budete očakával med, ktorý produkuje. Zo včely sa stane povaľač, ktorý nie vlastnou vinnou postupne umiera. Podobne dopadlo PKO v minulosti. Najprv odovzdanie nehnuteľností na Skuteckého ulici v reštitúciách, potom likvidácia ďalšej, ktorá bola v dvornom trakte Radnice. Nasledoval predaj kina Urpín a Hviezda. Odovzdanie priestorov na Šalgotariálnskej ulici, postupná devastácia amfiteátra a Robotníckeho domu. Dá sa robiť hodnotná kultúra, keď sa spoliehate len na vlastné skúsenosti a schopnosti, vlastníte niekoľko plastových stoličiek a jedno malé pódium? Určite áno, ponúka sa však otázka v akej kvalite a za akú cenu? Keďže PKO v zásade nič nevlastní, všetko si musí kupovať a prenajímať. To sú materiálne podmienky, v ktorých nepracuje ani ktorékoľvek obec v okolí, ktorá vlastní kultúrny dom. Dlho očakávaný materiál, strohý a informačne prázdny sa podujal na vymenovanie známych faktov bez hlbšieho zamyslenia. Porovnáva neporovnateľné a nepýta sa napr. na skutočnosť, či v Nitre, Žiline, resp. Prešove je spokojnosť nielen poslancov, ale hlavne tých, pre ktorých je kultúra určená. SWOT analýza si v niektorých hodnoteniach odporuje, ale to až tak nemusí prekážať. Prekvapením je technokratické zhodnotenie a návrh riešenia. Názor si urobte sami, odporúčam prečítať. Poslanci rozhodli bez hlbšej diskusie, dokument im postačoval, zdá sa, že boli rozhodnutí a hotovo. Presun značky na úrad, úspory, ktoré sú diskutabilné, nezáujem o hlbšie súvislosti, to im pravdepodobne nič nehovorí. Jednoducho ruky hore a je odhlasované. Osobne ma prekvapilo, že ruku zodvihla aj poslankyňa, ktorú táto inštitúcia zamestnala, keď jej bolo ťažko. Stihla tam napísať publikáciu o 50 ročnej histórii PKO, za ktorú dostala aj ocenenie. Smutný záver, zdalo by sa, že bez nádeje. A predsa len, zodvihla sa vlna protestu, ako to už u nás býva až ex post. Vďaka aj za to, pretože nikdy nie je neskoro. Neskromne verím, že je to štart diskusie na tému mestskej kultúry, ktorá bude mať svoj použiteľný záver. Hlavy dokopy, kultúra v Banskej Bystrici to potrebuje.

Autor blogu:

Martin Baník

Banskobystričan.