Dňa 12.10.2017 zasadala Komisia MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ. Na tomto stretnutí odznela informácia, že mesto pripravuje novú webstránku mesta. Nový web bude dostupný zrejme na súčasnej URL www.banskabystrica.sk. Súčasná verzia webu pochádza od spoločnosti Weby Group, ktorá poskytuje svoje “šablóny” webov pre viaceré mestá. Nová webstránka by mala odzrkadľovať najnošie trendy, najmä v používatelskej rovine. Po technickej stránke bude nový web postavený na redakčnom systéme WordPress. Podľa vyjadrenia na zasadnutí je návrh webu v pokročilej fáze, a zmluva s dodávateľom je  “na spadnutie”.

Ja by som sa tiež rád zapojil do prípravy nového webu, a možno je nás takých ľudí viac, preto by som chcel svoje pripomienky spomenúť v tomto blogu. Možno sa zapoja aj ďalší diskutujúci a vznikne akási platforma, pre diskusiu v meste pre IT problematiku. Myslím si, že zaujímavá by mohla byť aj diskusia o funkciách webu z pohľadu používateľa (čo na webe možno nájsť). Myslím si, že je lepšie, keď diskusia prebieha ešte pred schválením návrhu webu, ako potom, čo už je web hotový. Diskusii (pripomienkam, kritike, pochvalám) sa nový web tak či tak nevyhne, a je podľa mňa lepšie, keď tá debata radšej prebehne ešte pred schválením novej zmluvy, ako po nej.

Otvorené dáta

Najviac sa chcem pri novom webe prihovoriť za tzv. otvorené dáta. Mesto (IT oddelenie) prisľúbilo, že pri novom webe budú myslieť aj na otvorené údaje, čo je dobrá správa. Trochu som mal s IT odborníkom mesta diskusiu a navrhol mi, aby som uviedol podnety, ktorú typy dát by mali byť zverejnené v takejto forme. Pravdupovediac, lepšie by bolo, keby sa k tejto téme vyjadrili viacerí, aké údaje z mestských databáz im chýbajú. Ja by som navrhoval princíp: Vybrať z mestských databáz všetko čo nie je súkromné”.  Po krátkom rozhovore po výbore mi bolo vysvetlené, že by to bolo možné (aspoň čiastočne). Podľa mňa by stačilo spraviť aj jednoduchšie exporty údajov z databáz, pričom takéto surové, nespracované údaje by mohli slúžiť verejnosti vo forme otvororených dát. Je potom na ďalšiu diskusiu, ako tieto dáta poskytovať. Ponúka sa viacero riešení:

  1. Vytvoriť API pre poskytovanie otvorených dát? Bude takéto API spoplatnené? Aké budú jeho náklady?
  2. Poskytovať len údaje “tak ako sú”, bez ďalších úprav zo strany mesta, aby boli náklady minimálne?  
  3. Upraviť údaje do štandardizovaných formátov potom, čo budú exportované z databáz? (konkrétna štruktúra JSON objektov alebo iných formátov)
  4. Zverejňovať údaje na úložisku eGov, alebo na úrovni mesta?

Ponúka sa viacero otázok, a mohla by o tom byť zaujímavá diskusia. Ako príklad uvediem informácie o podujatiach a atrakciách mesta, ktoré bezpochyby budú na novej webstránke. Tieto informácie by sa mohli (pri použití databázy z projektu WordPress) “chytiť a zverejniť” v surovej, strojovej podobe.

Otvorené dáta majú multiplikačný efekt a využitie. Mohli by obohadiť regionálne spravodajské portály, alebo celoslovenské portály zaberajúce sa turizmom. Takisto by mohlo niekoho zaujať zverejňovanie úradných správ a dokumentov, pričom pri forme otvorených dát by tiež vznikli alternatívne zdroje, s iným používateľským rozhraním.

Nedostatky súčasného webu

Súčasný web má niekoľko nedostatkov, pričom bez nahliadnutia do nového návrhu nie je možné povedať, na koľko ich nové riešenie odstraňuje. Bolo by predsa len dobré, keby mesto nový návrh ešte zverejnilo (resp. je možné ho niekde nájsť?).

Za najvážnejší problém starého (terajšieho) webu považujem vyhľadávanie v úradných dokumentoch. Stránky komisii sú neprehľadné, používateľ nevie rýchlo nájsť, kedy aký orgán mesta zasadá s akým programom. Všetky pozvánky mesta všetkých orgánov treba manuálne preklikávať. Bolo by dobré, keby existoval spoločný “event kalendár” pre všetky administratívne zasadnutia, ktoré sú verejné.  

V zápisniciach komisií mi zase chýbajú zverejnené prílohy k týmto zápisniciam (toto by podľa mňa malo byť doplnené aj na terajšom portáli, aj keď už “dosluhuje”).

Príklady:

http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=22255 – Zápisnica z FK 4.9.2017.pdf
http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=22261 Zápisnica RKMV – 19.9.2017.pdf

Úradné dokumenty by mali byť formátované tak, aby umožnili textové vyhľadávanie (čo napríklad nie je možné v druhej uvedenej zápisnici).
Takisto by bola vhodná aj notifikácia (mailom, alebo aspoň na webe), že nový dokument (zápisnica) je zverejnená.

Rovnako by pomohlo aj lepšie zverejňovanie zmlúv a faktúr s fulltextovým vyhľadávaním v obsahu, prípadne aj tagovaním jednotlivých faktúr a zmlúv.

Terajší web mesta získal niekoľko ocenení (napríklad v roku 2014). Napriek tomu sa tu a tam objaví jeho kritika (niekoľko pripomienok som spomenul aj v tomto blogu). Bolo by dobré, keby verejnosť predsa len ešte mohla pripomienkovať nový web, kým sa jeho návrh dostane do jeho finálnej podoby.

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.