Horúčavy sú tu znova. Prekvapenie?

Slovensko opäť zasiahla vlna horúčav. Klimatická zmena každoročne stále viac ovplyvňuje naše životy a naše mestá. Prejavuje sa to dlhšími a intenzívnejšími obdobiami extrémneho tepla, dlhodobým suchom, nedostatkom zrážok a náhlymi, extrémnymi búrkami, často sprevádzanými krupobitím. Tieto prírodné javy môžu spôsobovať vážne škody na zdraví, majetku, infraštruktúre miest, v poľnohospodárstve, a zničujúco pôsobiť na mestskú zeleň.

Banská Bystrica nie je na tieto dopady pripravená. Chýba jej systematický prístup na zmiernenie negatívnych dôsledkov klimatických zmien. Mesto často rieši situácie len krízovými nesystémovými opatreniami, ako je zalievanie ciest a chodníkov, rozprašovanie vody pre chodcov či dočasné tienenie detských ihrísk. Hoci tieto opatrenia môžu dočasne pomôcť, neprinášajú dlhodobé riešenia zlepšujúce mikroklímu v meste.

Situáciu podceňujeme! Spoliehame sa…

Vedenie nášho mesta  by sa malo sústrediť na systematické a dlhodobo udržateľné riešenia. Nestačí len pripravovať strategické dokumenty bez konkrétnych akcií. Čas hrá proti nám. Jún 2024 bol celosvetovo trinástym najteplejším mesiacom za sebou. Vlny tepla nad 30°C môžu trvať aj mesiac a búrky z horúčav môžu byť ničivé, ako to tento júl zažilo susedné Brezno. Naše mesto sa hlási k udržateľnosti a odolnosti voči krízam a ohrozeniam, avšak potrebujeme konať okamžite a vytrvalo.

Mesto potrebuje systematický prístup na zvyšovanie svojej udržateľnosti a odolnosti. Niektoré opatrenia budú finančne nákladné, preto je potrebné každoročne zahrnúť kapitálové výdavky na tieto účely do mestského rozpočtu. Môžeme začať napríklad opatreniami na zadržanie zrážkovej vody, jej uskladnením a následným využívaním. Mesto má zhoršené podmienky pre vsakovanie vody z pevných plôch. Hospodárenie s dažďovou vodou, ktorá inak rýchlo odtečie, je možné riešiť rôznymi spôsobmi. Zadržaná voda by sa mohla využívať v suchých a horúcich obdobiach.

Výzvou je budovanie systémov na zadržiavanie vody – vodné prvky, jazerá, nádrže, podzemné nádrže a systémy rozvádzania zrážkovej vody v rámci mesta. Potrebujeme tiež zavlažovacie systémy mestskej zelene, systematickú výsadbu stromov pre tienenie a odparovanie vody. Tieto opatrenia zlepšia mikroklimatické podmienky v meste, najmä na veľkých spevnených plochách, komerčných a mestských parkoviskách, asfaltových cestách a chodníkoch, námestiach a trhoviskách.

 Horúčavy aj 60 dní už čoskoro aj u nás

Nie sme pripravení na rýchlo postupujúcu klimatickú zmenu, ktorá prináša teploty vysoko nad 30°C po stále dlhšie obdobia. Prognózy naznačujú, že v blízkej budúcnosti môžu teploty nad 30°C trvať v mestách na Slovensku viac než 60 dní. Súčasné modely predpovedajú, že teploty nad 40°C sa budú vyskytovať čoraz častejšie. Teploty do 40°C sú ešte fyziologicky zvládnuteľné, ak dodržíme pitný režim, vyhneme sa priamym slnečným lúčom a zdržiavame sa v klimatizovaných priestoroch.

Banská Bystrica nie je pripravená na prehrievanie kvôli klimatickým zmenám ani z hľadiska chladenia prostredníctvom techniky, ktorá má vysokú spotrebu energie. Klimatizačné jednotky navyše prehrievajú exteriér. Potrebujeme lacné klimatizačné jednotky, najlepšie v podobe vysokej zelene s privedenou zadržanou vodou. Každý deň v horúcich obdobiach by sme tak mohli odparovať veľké množstvo vody do ovzdušia, zlepšovať mikroklimatické podmienky a chladiť priestory. Mesto potrebuje koncepciu a manuál na prispôsobenie verejných priestorov meniacej sa klíme. Musíme riešiť farebnosť, izolačné vlastnosti materiálov a ich schopnosť akumulovať teplo. Namiesto toho vedenie mesta upozorňuje na vlnu horúčav, oznamuje, kde sú inštalované dve vodné hmly a dve fontánky s pitnou vodou.

Udržateľné a odolné mesto potrebuje lídrov s víziou

Budúcnosť môže byť napriek všetkým aktuálnym aj budúcim krízam udržateľná a mesto odolnejšie. Potrebujeme však osvietených lídrov s jasnou víziou, ktorí budú obklopení šikovnými vykonávateľmi plánov a erudovanými úradníkmi s dostatočnou autoritou a kompetenciami. Konať treba na základe vedeckých poznatkov a dát, nie na základe straníckych vetrov.

Autor blogu:

Ľuboš Vrbický

Aktívne občianstvo, životné prostredie, zeleň v meste, klimatická zmena... To sú témy, ktorým sa najviac venujem. Vyštudoval som environmentálne inžinierstvo so zameraním na technológie vody, ovzdušia a odpadov. Vo voľbách 2022 som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a som súčasťou klubu Bystrica má na viac.