Krajský pamiatkový úrad BB reagoval na moju žiadosť o prešetrenie pravdepodobnosti úmyselného poškodzovania pamiatky Haly v komplexe Medený hámor. Išlo najmä o zvod dažďovej vody, ktorý bol vedený do interiéru kultúrnej pamiatky.
Na obhliadke a stretnutí pracovníkov KPÚ BB s majiteľom budovy a majiteľom pozemku „bola táto závada na mieste okamžite odstránená … otočením odkvapovej rúry smerom od objektu.“ V odpovedi KPÚ BB sa tiež uvádza, že vlastník nemá informáciu o tom, kto a prečo otočil zvod smerom do interiéru.
Súčasným vlastníkom je od októbra 2020 občianske združenie Za záchranu Medeného Hámra, pričom predchádzajúci vlastník zostal majiteľom pozemku pod pamiatkou.
V odpovedi KPÚ BB sa taktiež uvádza vyjadrenie vlastníka, že rekonštrukcia pamiatky je nad ich finančné možnosti.
Ak sa majiteľ kultúrnej pamiatky nedokáže o ňu postarať, mal by ju predať, alebo by ju štát mal vyvlastniť. KPÚ Banská Bystrica chce pokračovať v čakaní a nepreberá zodpovednosť. Teraz už zrejme môže dôvodiť, že so vznikom občianskeho združenia Za záchranu Medeného Hámra sa podarí získať financie z príslušných fondov. Alebo skôr zo slovenských verejných zdrojov, možno i mestských. Združenie má podporu súčasného vedenia mesta, ktoré zriadilo pracovnú skupinu pre Medený hámor s rovnakým názvom.
Združenie však nie je skutočným „občianskym“ združením, pretože občania, ktorí sa o hámor zaujímajú o jeho existencii dlho nič nevedeli. Dodnes nie sú známe žiadne občianske aktivity tohto OZ. Traja členovia prípravného výboru sú podnikatelia s ktorými pôvodný majiteľ kedysi podnikal. Predseda a zároveň samostatne konajúci štatutárny orgán figuruje v 108 firmách. Predchádzajúci vlastník pamiatky s ním zakladal napr. firmu Sunny s.r.o.
Preto ak sa tomuto „občianskemu“ združeniu podarí získať financie určené pre občianske združenia, nebude sa to dať vnímať inak, ako podvod na občanoch. Nie preto, že by sa podnikateľ nemohol považovať za občana, ale preto, že sa občiansky nespráva. Neinformoval verejnosť, že kúpil pamiatku o ktorej sa v meste intenzívne rozprávalo, neinformoval o svojich plánoch na jej záchranu. V priebehu vyše roka a pol, odkedy je vlastníkom pamiatky, nezakryl diery v streche. Nielen aby pamiatku lepšie chránil, ale aj preto, aby si získaval priazeň verejnosti.
Preto OZ Za záchranu Medeného Hámra nie je skutočným občianskym združením, ktoré mobilizuje verejnosť pre záchranu pamiatky. Je vytvorené pre podvodné získanie financií, alebo na získanie času, ktorý je potrebný na spadnutie pamiatky.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Občianska aktivistka, blogerka