…nepočkáme už rok, dva? Prečo?… aby sme mali konečne hotovú autobusovú stanicu, za ktorú sa nebudeme hanbiť, na ktorú nebudeme nadávať. Preto, aby sme mali moderný prestupný integrovaný dopravný uzol pre všetky druhy dopráv na jednom mieste, vysokej estetickej funkčnej a architektonickej hodnoty.

To čo nám investor predkladá ako svoje riešenie terminálu – je nielen zlé dopravné riešenie, ale aj zle vyriešené autobusové nádražie a aj nevhodne riešené nákupné stredisko. Nevraviac o zbytočných nákladoch, keď viac než polovicu vyasfaltovanej plochy autobusovej stanice zasype sutinou do výšky terénu pred železničnou stanicou, aby tam mohol postaviť nákupné centrum. A to také nákupné centrum, ktoré nie je prechodné s pasážou, aby cestujúci mohli prejsť suchou nohou, ale obchody sú prístupné len zvonku…

Verte mi, vážení spoluobčania, nebude to veru stavba ktorou by sme sa mohli pýšiť a na ktorú by sme mohli byť hrdí. Bude to ďalšia opacha, čo zošpatí mesto a hlavne nám znepríjemní život pri cestovaní. Nám a našim návštevníkom – nebude to veru honosná vstupná brána do nášho mesta, ktorou by sme sa mohli pýšiť.

Verím však, a spolu aj so mnou 25 architektov, ktorí sme podpísali otvorený list primátorovi, že pán primátor urobí ešte rokovania s investormi – a to ako autobusovej stanice, tak i železničnej stanice, za účelom prepracovania tohto, pre mesto a jeho budúcnosť, nevhodného projektu.

Je zaujímavé zistenie, že podmienky pre umiestnenie stavby, ktoré vydal ÚHA v súlade s územným plánom a s perspektívou vytvorenia integrovaného dopravného uzla, stavebný úrad Mesta nedodržal a súhlasil s týmto nevhodným riešením, v rozpore s územným plánom.

Naše mesto je fakt asi zakliate a nedokáže naformulovať podmienky výstavby investorom a developerom a radšej sa im prispôsobí, ako by malo zastávať záujmy a potreby občanov. Novú autobusovú stanicu potrebujeme, to je fakt, ale máme mať zlú? Nemohli by sa naši predstavitelia ísť pozrieť do svojho družobného mesta Hradca Králové, akú si tam postavili autobusovú stanicu? Na tú isto budú občania Hradca hrdí a určite je prínosom pre architektúru mesta a aj náležite gracióznou vstupnou bránou.

Nám Bystričanom na tom nezáleží? Pozrite sa do Hradca:

http://www.designmagazin.cz/architektura/6089-novy-dopravni-terminal-chloubou-hradce-kralove.html

 

Autor blogu:

Peter Rusnák Radvansky

Som hrdý Radvančan - už 40 rokov a preto i prídomok Radvanský. Som architekt-urbanista, pracoval som v oblasti územného plánovania a postupne som sa reprofiloval na particiaptívneho plánovača v územnom a regionálnom rozvoji. Angažujem sa aktívne vo veciach verejných na úrovni Slovenska, kraja i mesta.