Toho času máme to šťastie užívať si posledné hrejivé lúče babieho leta. Musíme však byť pripravení. Príroda nám už čoskoro určite pripraví chladivé prekvapenie a na nás to celé doľahne. Intenzívne sa u nás prejavia všetky naše doterajšie a aj nové zdravotné problémy. Ak dovolíte, rada by som Vás trocha zorientovala v tom, kde môžete nájsť pomoc tak, aby ste od lekára odišli čo najviac spokojní…

Pracovný deň

Ak sa ráno zobudíte so zdravotným problémom je potrebné navštíviť Vášho všeobecného lekára, ktorý Vás vyšetrí a buď odídete s jasnou diagnózou alebo Vám vypíše výmenný lístok, teda odporučenie na návštevu špecialistu. S výmenným lístkom v ruke je dobré si zistiť, ako ďalej a teda či je možné k špecialistovi prísť len tak, kedykoľvek alebo je potrebné sa na vyšetrenie objednať.

Avšak, ak sa ráno zobudíte a Vám sa zdá, že u Vás došlo k náhlej, pre Vás osobne absolútne neúnosnej zmene zdravotného stavu, ponúkajú sa Vám dve možnosti. Po prvé,  ak to zvládnete tak vy sami  alebo v sprievode Vám blízkej osoby, navštívte urgentný príjem. V prípade, že sa za žiadnych okolností (kedykoľvek, v akúkoľvek hodinu dňa), necítite na to, aby ste sa sami dopravili na urgentný príjem a máte pocit, že Vám hrozí akútne ohrozenie života, je potrebné volať číslo 112.

Po 16-tej hodine, cez víkend a štátny sviatok

V prípade, že sa v tomto čase zhorší Váš zdravotný stav natoľko, že usúdite: „Niet inej cesty, musím navštíviť lekára“, tak je potrebné vyhľadať najbližšieho prevádzkovateľa  Ambulantnej pohotovostnej služby (po starom LSPP – lekárska služba prvej pomoci). Ešte raz, toto je veľmi dôležité, mali by ste ísť  k najbližšiemu prevádzkovateľovi Ambulantnej pohotovostnej služby (o chvíľu vysvetlím prečo). Avšak,  ako som sa zmienila vyššie, dôjde u Vás k náhlej zmene (z hodiny na hodinu, z minúty na minútu), je potrebné vytočiť na telefóne Integrovaný záchranný systém, telefónne číslo 112.

My v Roosveltovej nemocnici

… sme sa rozhodli využiť legislatívnu možnosť a stať sa prevádzkovateľom Ambulantnej pohotovostnej služby (APS).  Bolo to ťažké rozhodnutie, rýchlo pripraviť projekt a uspieť v náročne nastavenom výberovom konaní. Podarilo sa.  Urobili sme to pre Vás, našich pacientov, aby sme Vám pomohli rozhodnúť sa… mám ísť do Ambulantnej pohotovostnej služby  alebo na urgent do Rooseveltky, veď tam mi komplexne pomôžu a mám tam všetko na jednom mieste. Preto dovoľte, aby som Vám predstavila náš nový projekt pre Vás našich pacientov s názvom…

 

 

Triage – Triedenie (preklad)

… za týmto náročným výrazom sa v našej nemocnici skrýva pomoc pre Vás.  Už nemusíte po 16-tej, cez víkend, či sviatok v meste hľadať APS, stačí prísť k nám do nemocnice. V priestoroch urgentu sme za recepciou zriadili zdanlivo nenápadnú miestnosť, v ktorej kvalifikovaný personál, hneď po tom, ako sa zaregistrujete na recepcii,  v krátkej chvíli usmerní Vaše kroky buď na našu APS  alebo k odborníkovi podľa toho, aké symptómy vykazuje Váš zdravotný stav. Môže sa stať, že sestra alebo záchranár Vás hneď pošle do APS a vy ste presvedčení, že potrebujete odbornú pomoc. Dôverujte nám prosím, v APS Vás vyšetrí kvalifikovaný lekár s početnými skúsenosťami. Ak usúdi, že je potrebné poskytnúť Vám špecializovanú starostlivosť, vráti Vás späť na urgent.

Musím Vám úprimne povedať, že zhmotnenie princípu triedenia pacientov nám trvalo takmer päť mesiacov. Je to však,  s malými obmenami vo svete bežný projekt, ktorý sme s našim tímom pripravili pre všetkých, ktorých kroky smerujú na urgent do Rooseveltovej nemocnice. A čo je pre nás ako vedenie nemocnice podstatné, je skutočnosť, že takto veríme v odľahčenie záťaže našich zamestnancov. Budem teraz veľmi prísna, áno je to pravda. Urgent zneužíva mnoho ľudí, ktorí využívajú komplexnosť našich služieb. Všetci naši zamestnanci sú tu, aby Vám pomohli, avšak zneužívanie urgentu je závažná vec.

Čo to je zneužívanie urgentu?

To je okamih, kedy so zdravotným problémom, ktorý u Vás pretrváva viac ako deň,  navštívite urgent. Teda možno z titulu Vašej vyťaženosti  alebo  pod vplyvom silnej emócie sa rozhodnete, že Váš pohár trpezlivosti sa prelial a poviete si: „Idem na urgent“.  Áno je pravda, máte nárok na zdravotnú starostlivosť, avšak v prvom rade navštívte svojho všeobecného lekára. Veď medzi nami, kedy ste u neho boli naposledy? Zdravotným problémom treba v prvom rade predchádzať!

Prečo je zneužívanie urgentu problém? Na túto otázku je veľmi jednoduchá odpoveď, pretože pomoc  lekára – špecialistu, môže práve niekto iný potrebovať viac. Jeho život môže visieť na vlásku. Je pravda, že čoraz viac pacientov smeruje k nám do Rooseveltky. My sme tu pre Vás, vždy urobíme všetko čo je v  našich silách, aby sme Vám pomohli. Buďte však prosím práve na urgente trpezliví, veď ak by práve Váš zdravotný stav bol život ohrozujúci, chceli by ste, aby sa celý tím venoval len a len Vám.

Toto bola naša pohnútka, prečo sme boli odhodlaní, i keď na pochybách a zriadili sme APS a Triage. A to nie je všetko, chceme byť stále Vašou najlepšou nemocnicou, pretože našou ambíciou je byť pacientsky orientovanou nemocnicou. Uchádzame sa o zriadenie urgentu druhého stupňa, ktorých má byť na Slovensku 8. My robíme všetko pre to, aby sme boli pre Vás prví. To bude pre nás štart k tomu, aby sme mohli byť komplexným trauma centrom. Aj z tohto dôvodu sme urobili kroky, aby sme v Rooseveltke otvorili oddelenie maxilofaciálnej chirurgie (laicky možno chirurgie ústnej, čelustnej a tvárovej oblasti). Pre tento nový tím mladých, veľmi ambicióznych špecialistov finalizujeme rekonštrukciu priestorov na treťom poschodí polikliniky, ktoré už čoskoro otvoríme. Informácie o tejto, pre nás veľkej udalosti, už o pár dní nájdete v médiách.

Vnímajte prosím, tento môj príspevok snáď ako drobné usmernenie, kam by mali viesť Vaše kroky, ak sa Vám zhorší to najcennejšie čo máte – vaše zdravie.

Autor blogu:

Miriam Lapuníková

Narodila som sa v Ružomberku v roku 1979. Do Rooseveltovej nemocnice viedli moje kroky už v roku 2005. Postupne som sa stala ekonomickou námestníčkou a od roku 2014 zastávam post riaditeľky tejto inštitúcie. Byť riaditeľkou tak veľkej inštitúcie vnímam ako obrovskú zodpovednosť. Aj preto som sa rozhodla blogovať. Chcela by som s Vami zdieľať novinky a úspechy našej nemocnice. Verím, že touto cestou Vám pomôžem získať obraz o bežnom živote v slovenskom zdravotníctve.