Táto otázka mi napadne vždy, keď vidím niektorý z predvolebných bilbordov kandidáta na župana a mestského poslanca Igora Kašpera. Moja odpoveď na ňu znie: Netuším.

Teraz v novembri to bude sedem rokov, čo je Igor Kašper mestským poslancom. Myslím si, že sedem rokov je dosť dlhá doba na to, aby politik odprezentoval výsledky svojej niekoľkoročnej práce pre toto mesto jeho obyvateľom. Hlavne, ak kandiduje na takú dôležitú funkciu, akou je predseda samosprávneho kraja. V Kašperovej volebnej kampani som zaznamenala hlavne veľa obvinení a útokov, a stále dookola opakovanú vetu, že bol vo všetkých obciach nášho kraja. Ale čo konkrétne urobil Igor Kašper ako mestský poslanec pre rozvoj mesta Banská Bystrica za svoje, dnes už takmer 7-ročné funkčné obdobie? Na akých rozvojových projektoch sa priamo podieľal? Kto z osobností nášho mesta ho verejne podporuje? (K podpore od exprimátora Petra Gogolu sa ani nebudem vyjadrovať.) Aký názor má na jeho prácu poslanca súčasný primátor nášho mesta? Ján Nosko radšej v súvislosti s Igorom Kašperom taktne mlčí…

Mestský poslanec Kašper

Ale poďme po poriadku. Igor Kašper po prvýkrát kandidoval do banskobystrického Mestského zastupiteľstva v roku 2010 ako nezávislý kandidát za malý volebný obvod Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a získal 301 hlasov. V roku 2014 došlo tesne pred komunálnymi voľbami k zmene volebných obvodov a namiesto troch menších vznikol jeden veľký volebný obvod zahrňujúci Fončordu, Radvaň, Iliaš, Kráľovú, Kremničku, Rakytovce a Pršiansku terasu. V komunálnych voľbách 2014 získal Igor Kašper 2 098 voličských hlasov a dnes to prezentuje ako svoj veľký osobný úspech, že za štyri roky sa počet ním získaných hlasov vo voľbách tak znásobil. Ale tu treba spomenúť, že k takému veľkému počtu hlasov mu výrazne dopomohlo, že kandidoval pod hlavičkou, vtedy ešte stále voličsky veľmi populárnej strany Smer-SD a ďalej to, že po zmene obvodov kandidoval vo veľkom volebnom obvode a zväčšením obvodu sa tým pádom aj znásobil počet voličov, čo ide ruka v ruke s veľkým počtom odovzdaných voličských hlasov pre jednotlivých kandidátov. Takže skok z 301 získaných hlasov na 2098 nie je žiaden zázrak, ale priamy dôsledok zmien volebných obvodov a výraznej podpory strany Smer vo voľbách. Igor Kašper sa teraz rázne dištancuje od strany Smer-SD. Je však zvláštne, že po opustení poslaneckého klubu Smeru, si ponechal dve dôležité funkcie, do ktorých sa dostal hlavne vďaka podpore strany Smer -SD: Igor Kašper je členom Mestskej rady a predsedom Komisie Mestského zastupiteľstva pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť. Takže Smer-SD vadí, ale významné funkcie získané s podporou strany Smer -SD môžu byť?

Pršianska terasa

V máji sa na Pršianskej terase konalo stretnutie vedenia mesta, mestských poslancov, poslancov VÚC s obyvateľmi tejto mestskej časti. Atmosféra na stretnutí bola fakt „hustá“, poslanec Motyčka o tom dokonca napísal blog (ja sa tejto téme budem podrobnejšie venovať neskôr). Prítomní občania vyslovili výraznú nespokojnosť so zlým stavom občianskej vybavenosti na Pršianskej terase a niektorí z nich, okrem iného, mali výhrady aj k práci prítomných mestských poslancov a zároveň vyzvali mestského poslanca Igora Kašpera, aby občanom predložil odpočet svojej práce poslanca pre túto mestskú časť za uplynulé takmer tri roky. Ku mne, ako občanovi sa žiaden takýto odpočet zatiaľ nedostal. Len pripomínam, že Igor Kašper na Pršianskej terase býva aj s rodinou, takže s dlhodobo problematickou situáciou na Pršianskej terase je dokonale oboznámený.

A ako vidím prácu mestského poslanca Igora Kašpera ako obyvateľ mestskej časti Pršianska terasa ja? Som s ňou výrazne nespokojná, a aj preto som sa začala viac angažovať v Občianskej rade, lebo si myslím, že len zvýšeným občianskym aktivizmom a lepšou komunikáciou s vedením mesta dosiahneme zlepšenie stavu na Pršianskej terase. Bola som to ja, kto upozornil na odstránenie kontajnerov pre separovaný odpad na Mosadznej ulici a požadoval nápravu, ja som upozornila na problematické umiestnenie zastávky MHD, či nastolila otázku zriadenia komunitnej miestnosti…. A ako občan sa radšej s prosbou o pomoc obrátim na poslanca Milana Smäda, lebo tam mám jasnú spätnú väzbu a vidím snahu problém riešiť. A so svojou kritikou práce poslanca Kašpera nie som na Pršianskej terase jediná. Keď som osobne zisťovala názory obyvateľov Pršianskej terasy na zriadenie miestnosti pre účely komunitného rozvoja na Pršianskej terase, tak som sa u miestnych stretla aj s takouto reakciou na prácu poslanca Kašpera: „ A prečo by som ho mala voliť? Čo tu pre nás urobil?“. Dokonca sa mi istý sused pána Kašpera chválil, že mu odmietol dať podpis ako kandidátovi na župana, lebo nie je spokojný s jeho prácou mestského poslanca…

Ale na Pršianskej terase sa nájdu aj takí, čo si nejdú pána Kašpera vynachváliť. Takmer všetci členovia Občianskej rady si s ním tykajú, niektorí jej členovia boli aj na jeho nedávnom predvolebnom mítingu, kde aj mne venoval pár kritických slov a napr. člen Občianskej rady Michal Cibula ho vo volebnej kampani aj verejne aktívne podporuje.

Ekonóm a podnikateľ Igor Kašper

Igor Kašper sa rád vo svojej kampani na župana chváli tým, že je ekonóm a tvrdí, že práve ekonóma náš kraj potrebuje. Tak sa pozrime na podnikateľské aktivity pána poslanca. Meno Igora Kašpera figurovalo alebo figuruje v obchodnom registri hneď v niekoľkých spoločnostiach. Zaujímavé je, že ani jedna firma nemá sídlo v Banskej Bystrici. Vidíte tú absurdnosť? Predseda komisie Mestského zastupiteľstva pre podnikateľskú činnosť má všetky svoje podnikateľské aktivity mimo mesta Banská Bystrica? Že by v našom meste nebolo vhodné podnikateľské prostredie?

Vo svojich blogoch, uverejnených v rámci svojej kampane, sa Igor Kašper hrdí tým, že je ekonóm, že má rád čísla, že vie, ako funguje firma, a tak o sebe v máji v blogu Príbeh vraj predáva napísal: „Môjmu kamarátovi z detstva už roky pomáham budovať spoločnosť, ktorá dnes na Slovensku zamestnáva vyše 500 ľudí. Som v top manažmente tejto firmy, ktorá vznikla prakticky z ničoho. Venujeme sa investičným projektom.“ Názov firmy, ani meno kamaráta a ani žiadne ďalšie podrobnosti Kašper neuvádza. Prečo asi? Aby si snáď agilný volič neoveril pravdivosť informácií, ktoré Kašper udáva alebo spomínaný Kašperov priateľ nechce, aby jeho meno a meno jeho firmy bolo spájané s menom Igora Kašpera? Veď predsa každý politik, keď kandiduje musí prezentovať konkrétne výsledky svojej práce a nie reči typu: „som v nejakej firme, ale nepoviem Vám v akej…“ Takže ako voliči vieme, že Kašper je v úspešnej firme, ale jej názov nevieme…. To je asi tajomstvo…Údajne tá firma zamestnáva 500 ľudí. A v akých okresoch, v ktorých mestách? Aká je priemerná mzda jej zamestnancov? O aký druh práce ide? Kedy začne byť Igor Kašper v súvislosti so svojím podnikaním konkrétny?

Kedy sa dozvieme odpovede na tieto otázky o ekonómovi Kašperovi: Koľko investorov, ako člen Mestskej rady a zároveň predseda Komisie pre podnikateľskú činnosť za tie roky, čo je v aktívnej politike oslovil? Koľko nových pracovných miest pomohol v Banskej Bystrici vytvoriť? Čo ako ekonóm urobil pre zlepšenie podnikateľského prostredia v našom meste?

Kampaň plná útokov

Útok prvý.

V auguste minulého roka Igor Kašper oficiálne oznámil svoju kandidatúru na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Začiatkom februára tohto roka vystúpil mestský poslanec Igor Kašper z poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS, ktorého bol členom od roku 2014. Stalo sa tak priamo počas rokovania Mestského zastupiteľstva. Najprv zaútočil na klub ako celok, a potom atakoval predsedu klubu a 1. viceprimátora Jakuba Gajdošíka slovami: „Nemôžem zostať v klube, ktorého predseda zavádza svojich kolegov a ľudí v meste.“ Prečo táto údajná situácia začala Igorovi Kašperovi vadiť až po dvoch rokoch jeho pôsobenia v tomto klube? Odpoveď nájdeme aj v reakcii 15 členov klubu Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS na jeho obvinenia, ktorá hovorí za všetko: „…doleuvedení poslanci mestského zastupiteľstva, reagujeme na mimoriadne konfrontačné a neslušné vyjadrenia poslanca Igora Kašpera na prácu nášho poslaneckého klubu. (…) …cítime sa jeho vyjadreniami dotknutí a vnímame ich ako súčasť jeho predvolebnej kampane na post predsedu BBSK. Aj na základe toho ho vyzývame, aby náš klub viac nezneužíval na svoju predvolebnú kampaň.“ Poslanec Ľ. Motyčka v internetovej diskusii na adresu Igora Kašpera ďalej reagoval takto: „Vždy som smutný, ak sa stretnem s intrigami a ak som z človeka sklamaný. To sa stalo aj teraz. (…)Ja však zastávam politiku čistú a čestnú. A najhoršie sú osobné útoky. (…) No od pána Kašpera som to nečakal.“

Útok druhý.

O mesiac neskôr Kašper na mestskom zastupiteľstve opäť útočil. Tentoraz sa jeho obeťou stalo vedenie mestskej spoločnosti MBB, a.s. A reakcia vedenia MBB tiež nenechala na seba dlho čakať, člen predstavenstva Juraj Džmura reagoval na Kašperove obvinenia blogom Igor Kašper zabudol si?, z ktorého vyberám: „Igor, … pokiaľ sa uchádzaš o priazeň ľudí vo voľbách, mal by si sa čestne nielen tváriť, ale aj konať. Zostrihať a upraviť jednostranným spôsobom záznam zo zastupiteľstva a prezentovať ho podľa svojich vlastných záujmov a cieľov, nie je ani čestné, ani charakterné, a ani rovné. (…) Igor, posledných 5 rokov si bol plateným členom dozornej rady tohto zadĺženého bytového podniku … Kde boli Tvoje vystúpenia na facebooku a mestskom zastupiteľstve, keď firma pod Tvojou kontrolou smerovala šialeným tempom k záhube? … Čo si tam vlastne 5 rokov okrem poberania odmien z peňazí obyvateľov tohto mesta robil? … Mal by si sa nám, ako novému vedeniu mesta poďakovať za záchranu tejto spoločnosti, v ktorej si poberal päť rokov odmeny člena dozornej rady a díval sa na jej úpadok. Lenže to asi do Tvojej predvolebnej kampane nezapadá. Ľudia si však urobia obraz sami. Za charakterných ľudí hovoria ich výsledky a správanie, za tých druhých zostrihané videá na facebooku.“

Na Kašperove obvinenia reagovala verejne aj ďalšia obeť Kašperovho útoku, Peter Vozár z VEGO MARKETING: „Pán Kašper, ak ste zabudli, tak Vám pripomeniem, že ste verejne presadzovali a predniesli návrh, aby na prenájom verejného osvetlenia mesto nevyhlasovalo súťaž, ale aby mesto uzatvorilo zmluvu na priamo bez súťaže s pôvodným prevádzkovateľom. (…) Vy ste verejne pred kamerami MsZ presadzovali, aby mesto uzatvorilo zmluvu priamym nájmom bez súťaže za 44 000 EUR/ročne, čím ste mohli mestu spôsobiť škodu za 280 000 EUR za 5 rokov. (…) V prípade, ak nás aj naďalej budete vťahovať do Vašich súbojov, budeme nútení zvážiť aj právne kroky.“

Útok tretí.

Koncom marca som zverejnila blog, v ktorom som verejne upozornila na začínajúcu spoluprácu Igora Kašpera a banskobystrickej podnikateľky Eriky Karovej. Okamžite bolo podané trestné oznámenie zo strany Eriky Karovej a ja som skončila na výsluchu na polícii. Erika Karová v súčasnosti úzko spolupracuje s Igorom Kašperom a je aj súčasťou jeho tímu kandidátov na krajských poslancov.

(V tejto súvislosti som sa aj ja nakoniec rozhodla po dlhom zvažovaní podniknúť na ochranu svojej osoby právne kroky, viac napíšem v ďalšom blogu.)

Útok štvrtý.

V júni uverejnil Igor Kašper blog s názvom: „Kto si kúpi prieskum najbližšie? V ňom Kašper píše: „Je mi jedno, že ste mi namerali v tom vašom kúpenom prieskume dve percentá. Mňa neodradíte.“ Kašper takto reagoval na výsledky prieskumu verejnej mienky, ktoré uskutočnila agentúra Focus a zadávateľom prieskumu bol Ján Lunter. Dvojitý útok, aj na agentúru Focus, aj na Luntera.

Útok piaty.

Predvolebná debata kandidátov na banskobystrického župana, na ktorej podľa pôvodne stanovených pravidiel hry Kašper vôbec nemal byť. Ale nakoniec sa tam ocitol a po celú dobu nevyberaným spôsobom útočil na svojho protikandidáta Jána Luntera. Kašper doteraz nevysvetlil prečo a za akých okolností dostal možnosť zúčastniť sa na debate. Kritike Jána Luntera sa Kašper údajne venuje aj na svojich predvolebných mítingoch. Mimochodom kriticky sa tam vyjadruje aj o mne, ako o svojej „susede“.

Útok šiesty.

Tento týždeň sa konala v RTVS predvolebná diskusia kandidátov na županov. Pred jej začiatkom som rozmýšľala, že na koho bude Kašper útočiť tentokrát, či na Jána Luntera alebo na Mariana Kotlebu. Tá česť sa napokon dostala Marianovi Kotlebovi, a myslím si, že Lunter si celkom vydýchol, že počas debaty nemusel riešiť ešte aj prípadné invektívy na svoju osobu zo strany Igora Kašpera.

Mestský poslanec Ľubomír Motyčka a člen klubu Smer-SD pred nedávnom na adresu Kašpera v internetovej diskusii pod článkom na bystricovinách k jeho kampani napísal: „Spomínate si na začiatok kampane? Vraj záleží na farbe župana. Ja som vtedy dodal, že nielen na farbe, ale že župan musí byť aj čistý a nemal by smrdieť. Tento človek sa pôvodne uchádzal o podporu strany Smer, potom SNS a nakoniec sa vyhlásil za nezávislého. Pozor na nezávislých. (…) Kto vie, aké morálne prekvapenie Kašper ešte prinesie.“

A na záver čerešnička na torte. Šéfredaktor internetového portálu bystricoviny.sk Miroslav Toman nedávno uverejnil na oficiálnom Kašperovom facebooku pozoruhodný komentár, ktorý nám o Igorovi Kašperovi napovie viac ako dosť. Stihla som si ho skopírovať skôr, ako ho Kašper vymazal: Toman Kašperovi píše: „Spoznal som Ťa ako mladého sympatického muža, čo vstúpil do komunálnej politiky v BB a vedie si tam celkom dobre (…) Počas svojej kampane si sa veľmi zmenil .(…) Mám pocit, že sa stal v tejto kampani z Teba iný človek, než akého som poznal pred ňou, jednoducho „magor“ (…) Politická história takých politikov, ktorým ich ambície niekoľkonásobne prerástli cez hlavu a skončili kdesi na periférii alebo celkom, pozná veľa. Škoda, že si nepoučiteľný, a smeruješ práve tam.“

S týmto tvrdením pána Tomana, že politická kariéra Igora Kašpera sa chýli ku koncu, sa plne stotožňujem. Pripomienku mám len k jednej veci. Igor Kašper sa nezmenil počas tejto volebnej kampane, toto jednoducho je Igor Kašper, tak, ako ho roky poznám ja a ako ho  poznajú ľudia, ktorí s ním, nie vlastnou vinou, prišli do konfliktu. Pretvarovať sa totiž nedá stále, jedného dňa raz každý pod tlakom okolností zhodí masku a ukáže svoju pravú tvár. Spôsob, akým politik vedie svoju volebnú kampaň nám o ňom napovie viac, ako by si sám želal. Aj Kašperova kampaň na post župana, plná útokov a osočovaní, povedala ľuďom o Igorovi Kašperovi viac, ako by sám chcel, aj preto si myslím, že sa nestane nielen našim novým županom, ale ani krajským poslancom. Môj hlas určite nedostane a to ani v jednom prípade, či už ako kandidát na župana a už vôbec nie ani ako kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva.

PS1: Ja totiž volím slušných ľudí.

PS2: K mojim blogom sa zvykne vyjadrovať z pozície mojej susedy istá pani menom Jarmila (Vrbická) Turoňová. Už viackrát som dostala otázku, že kto to je? Takže, pani Jarmila Turoňová býva na tej istej ulici ako ja a pán Kašper, áno všetci sme susedia. Pani Turoňová a pán Kašper sú dobrými priateľmi, ich rodiny sa navzájom navštevujú (spoločné grilovačky a pod.) A aby som nezabudla, pani Turoňová je členom Občianskej rady na Pršianskej terase a jej manžel sa tiež nedávno zúčastnil na Kašperovom predvolebnom mítingu. Nikoho tiež asi neprekvapí, že pani Turoňová je zároveň aj kamarátkou podnikateľky Eriky Karovej. Pani Turoňová označuje môj blog za „infantilný“ a píše, že „asi aj ona začne písať blogy, veď je to také moderné“. Doteraz som však žiadny blog od pani Turoňovej na internete nenašla. Tak asi toľko, aby ste boli v obraze, keď budete čítať komentáre k mojim blogom od mojej susedy, ktorá sa „zasvätene“ a hlavne „objektívne“ vyjadruje ku mne a mojej rodine.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.