OdpoNo-Workveď je viac než jasná…keby nemala podtón, čo pre to mám, alebo môžem urobiť…

Dnes ma zaujal článok v denníku Korzár  Nezamestnaní na východe sú veľkí pesimisti. Uvádza sa v ňom, že až  61 %  ľudí vo veku od 20 do 25 rokov je v evidencii na úrade práce viac ako rok. Patria teda k dlhodobo nezamestnaným. Ku koncu februára 2014 bolo v Košickom kraji na úrade práce evidovaných 71–tisíc nezamestnaných.

Údaje z článku ma zaujali aj z toho dôvodu, že zhodou okolností som v posledných 2 -3 týždňoch navštevoval práve spomínaný  úrad.Spolu s pracovníkmi z oddelenia poradenstva a sprostredkovania práce sme sa snažili uchádzačom predstaviť projekt vzdelávania. Keďže sa nejednalo o zamestnanecký pomer, ale o vzdelávanie, nečakal som zázrak. Jednotlivých prezentácií sa zúčastnilo vyše 100 uchádzačov. Výsledkom je, že do dnešného dňa som nepochopil, o čo sa títo „ uchádzači“ uchádzajú. Či aj chcú niečo robiť a mať sa lepšie, alebo len poberajú výhody a čakajú, kedy im niekto dá viac ako úrad práce. Z tohto počtu zúčastnených o bližšie informácie mala záujem jedna slečna, ale aj tá keď sa dozvedela, že sa jedná o pravidelné a systematické vzdelávanie, to vzdala.

Pýtam sa, môžu sa títo mladí ľudia mať lepšie?… keď vidia, že vedomosti, ktoré im ich školy dali, sú nedostačujúce pre uplatnenie sa v praxi a o nové informácie nejavia záujem?

Vinu daného stavu nechcem hádzať len na mladých ľudí. Dôvodov je niekoľko. Jedným, a ja ho považujem za najväčší, je že mladí ľudia nie sú dostatočne informovaní a správne vedení zo strany svojich najbližších, najmä rodičov. Vzájomná komunikácia v rodinách z rôznych dôvodov viazne. Je nedostatočná a má za následok, že chyby sa robia už pri výbere školy. Málo rodičov vedie svoje deti k tomu, aby počas školy sa zaujímali o získavanie praxe v obore ktorý študujú. Ak, tak sa pozerá na ekonomickú stránku a výsledkom sú brigády, ktoré vôbec nesúvisia s odbornosťou, ktorú študujú. Potom sa niet čo diviť, že takýto absolvent končí na úrade práce.

Svoj podiel viny na súčasnom stave nesie naše školstvo. Vzdelávať desiatky tisíc ľudí a pripravovať ich na pozíciu zamestnanec, aj to len v teoretickej rovine, je prežitok spred 25-tich rokov. Zodpovední by si mali uvedomiť, že spoliehať sa na zamestnávateľov –  zahraničných investorov, nie je cesta do budúcnosti.

Ponuky trhu práce sú nepostačujúce a preto by sa dnešné školy  mali sústrediť na vzdelávanie v oblasti podnikateľského myslenia a vytvárania pracovných miest. Túto oblasť vzdelávania ponúkame a je určená všetkým tým, ktorí  sa chcú  presadiť na trhu práce a zabezpečiť si lepší život.

Podobné blogy je možné čítať na:  www.suvko.sk

Autor blogu:

Matúš Jarečný

Matúš Jarečný, známy ako znalec finančnej gramotnosti, konateľ vzdelávacej spoločnosti SUVko s.r.o., zaoberajúci sa osobnostným rastom pre mladých ľudí. Motivačný rečník, speaker na historicky prvom TEDx v Banskej Bystrici, na tému: Ako chápať finančnú gramotnosť. Usmievavý, mladý, energický človek s nadhľadom na dnešný svet, školstvo, podnikanie a finančno - osobnostnú stránku človeka. Životná filozofia: ,,Pomáham ľuďom naučiť sa podnikateľsky myslieť, zvyšovať svoju hodnotu a vytvárať pracovné miesta na trhu práce."