Tomuto zvláštnemu drevenému prístrešku minerálnej vody v obci Čerín hrozí zrútenie. V poslednom čase sme si zvykli chodiť sem pre vodu a preto som začala zisťovať majiteľa a jeho víziu budúcnosti altánku.

Postaviť ho dal starosta obce pred 47-mi rokmi. Súčasný starosta Čerína tvrdí, že altánok nie je majetkom obce. Stojí na pozemku plniarne minerálnej vody, ktorá bola na tomto vrte postavená pred 25-mi rokmi. Vrt je hlboký 154 metrov a vodu zachytáva v hĺbke 86 metrov.

Anton Patsch zo spoločnosti Minerálne vody – Čerín sa tiež dištancuje od vlastníctva altánka. Za vlastníctvo spoločnosti považuje len pitítko a zámockú dlažbu. Pre médiá sa vyjadril, že opravili dlažbu, kanalizáciu, kohútik a napojenie na elektriku, aby voda v zime nezamŕzala.

Altánok bez majiteľa a bez záujmu?

O altánok nikto nemá záujem. A pritom by mohol byť súčasťou reklamy a marketingu fľaškovej minerálnej vody, ktorú nájdeme aj na pultoch našich obchodov. Dokonca by mal byť, pretože minerálne pramene sú spoločným, verejným majetkom a je slušné, aby najmä takéto spoločnosti ukazovali verejnosti svoj prirodzený záujem chrániť spoločné hodnoty.

Mohol by byť tiež pridanou hodnotou obce Čerín a mohol by prispieť k prilákaniu turistov nielen do obce, ale posilniť atraktivitu celého okolia. Ak niekto cestuje, aby si naplniť pár flašiek, možno tento malý výlet ukončí aj prechádzkou po obci, alebo návštevou blízkych pamiatok.

Turistický potenciál okolia

Na území Čerín a Čačín sa nachádza údajne 17 minerálnych prameňov, aj keď niektoré už vyschli, alebo boli kvôli výstavbe odvedené do potoka. Mnohé z nich sú však prístupné verejnosti. Je tu prírodná pamiatka Mičínske travertíny či sauna Kunstdorf pod horou Medvedinec. V jej blízkosti sú skalnaté útvary Hradisko na Kláštore.

V Čeríne je známy kostolík Sv. Martina a ďalší v blízkej obci Zolná kedysi navštívil princ Charles. Aj kaštieľ v Dolnej Mičinej dáva krajine výnimočnosť.

V neďalekej Očovej si turista môže pozrieť sochu rodáka Mateja Bela, ozdoby Uhorska, ako ho nazvala Mária Terézia. Je tu tiež významné múzeum sochára Jána Kulicha. Ešte pred vstupom do Očovej sa môže zastaviť na športovom letisku, kde sa v poslednom čase lietava veľmi intenzívne.

Cykloturizmus

Oblasť je vhodná pre trochu náročnejších cyklistov, ktorí sa často zastavujú aj pri minerálnej vode v obci Čerín. Menej náročným cyklistom, ktorí vyrážajú z Banskej Bystrice odporúčam ísť cez Veľkú Lúku a vracať sa cez Môlču.

Ale môžu cestou odbočiť na Čerín a prejsť do Bystrice cez Dúbravicu so zrúcaninami hradu, ruinami renesančného kaštieľa a so vzácnym kostolíkom, ktorý sa práve reštauruje. A ďalej pokračovať cez Poniky s prenádherným kostolom.

Bude škoda, ak sa altánok, ktorý zvyšuje atraktívnosť prostredia nepodarí zachrániť. K rozvoju cykloturistiky by potom stačilo popri cestách umiestniť pár značiek „Pozor cyklisti“.

 

Autor blogu:

Marta Medzihradská