Pokračujem v problematike, ktorú som začal rozoberať v predchádzajúcom blogu. V ňom som navrhol spôsob úspory finančných prostriedkov mesta vložených do troch marketingových inštitúcií. Tu sú ďalšie moje myšlienky.

Podujatia pre všetkých…

Využitie takto ušetrených prostriedkov vidím v ich investovaní do kultúrneho oživenia tak centra mesta, ako aj zrekonštruovaného amfiteátra. Hoci mnohým by sa mohlo zdať, že nejde o veľké financie, je ich určite dostatok na rozbehnutie zaujímavých a pre návštevníkov mesta pútavých miniprojektov. Ako vo svojom článku Mesto má slúžiť ľuďom – oživme si Námestie! rozumne píše Ladislav Lukáč: „centrum mesta je zóna oddychu, magnet pre turistov, výklad miestnej kultúry, divadla, maliarstva a iných umení“. A tu prichádza môj návrh na využitie potenciálu študentov Akadémie umení, Konzervatória Jána Levoslava Bellu, základných umeleckých škôl, či začínajúcich neprofesionálnych miestnych hudobníkov, divadelníkov, maliarov alebo remeselníkov. Určite by uvítali možnosť prezentácie svojho talentu prostredníctvom malej dotácie od mesta v podobe vytvorenia priestoru na účinkovanie, materiálnej podpory, či honoráru. Tým by sa počas obdobia od mája do septembra vytvoril kalendár workshopov a podujatí, ktoré by hlavne počas víkendov lákali do centra mesta a spríjemňovali návštevníkom námestia ich posedenia na terasách.

Ďalšou z možností je spolupráca so silnými regionálnymi producentmi (značkami), ktorí by mohli prispieť k naštartovaniu a opakovanej realizácii významnejších kultúrnych podujatí s využitím zrekonštruovaného priestoru amfiteátra. Nakoľko si uvedomujem, že by sa jednalo o finančne náročnejšie podujatia, existuje cesta využitia projektov v oblasti kultúry a podpory rozvoja cestovného ruchu, ako napríklad Medzinárodný vyšehradský fond, či dotácia v súlade so Zákonom o podpore cestovného ruchu. Takto by sme mohli mať raz aj my v Banskej Bystrici svoju Bažant Pohodu, či Východnú.

Rozvojové projekty…

V predchádzajúcom blogu som uviedol, že mesto Banská Bystrica a jeho blízke okolie ponúka množstvo atraktivít pre prežitie príjemných a zaujímavých chvíľ počas pobytu, ale ani jedna nie je natoľko výnimočná, aby zabezpečila zvýšený záujem u turistov. Čo by teda dokázalo zvýšiť kredit a značku mesta? Ide hlavne o netradičné autentické projekty, resp. projekty vyznačujúce sa vysokým stupňom atraktívnosti. Medzi ne môžeme zaradiť napr. projekt revitalizácie a dostavby parku Podrybou, vybudovanie eco-friendly aquaparku, ktorý je energeticky sebestačný, resp. dlhé roky spomínaný projekt lanovky (pozemnej dráhy) na Urpín s rotundovou reštauráciou a rozhľadňou v cieľovej stanici. Je zrejmé, že na súčasnú finančnú situáciu a iné, podstatnejšie problémy mesta, sú to priam utopické predstavy, ale je práve na nami volených zástupcoch v mestskom zastupiteľstve zabezpečiť a prilákať takých investorov, ktorí by boli schopní tieto projekty uskutočniť.

Nakoľko chápem, že takéto významné projekty sú ťažko realizovateľné, budem optimista a určite za mnohých nás spoluobčanov vyslovím túžbu po aktivitách spojených s budovaním cyklotrás v súmestí Banská Bystrica – Zvolen, či aktivitách súvisiacich so značením a udržiavaním turistických chodníkov v okolí mesta.

Pokračovanie onedlho…a na záver mi ešte dovoľte popustiť uzdu svojím emóciám…

Trošku sa odkloním od problematiky cestovného ruchu v Banskej Bystrici a okolí. Aj keď budovanie a rekonštrukcia ciest, resp. dopravnej infraštruktúry ako takej, je jeden z dôležitých parametrov rozvoja cestovného ruchu, nesúhlasím však s masovou propagandou, keď sa poniektorí mestskí poslanci predháňajú vo fototermínoch pri zrekonštruovaných úsekoch ciest, ktoré mali byť už dávno za ich štvorročné obdobie vybudované. Pýtam sa, aké majú na to morálne právo? Veď rekonštrukcie mestských ciest sú financované z rozpočtu mesta, do ktorého prispievame my všetci!!! Budem veľmi sklamaný, ak Banskobystričania stratia hrdosť svojich predkov, ktorí s rozvahou a múdrosťou rozvíjali toto prekrásne mesto a nechajú sa opäť raz oklamať tými, ktorým na nich záleží iba v čase, keď potrebujú ich hlas.

Autor blogu:

Igor Donoval

Som rodený Banskobystričan a aj keď som mal mnoho ponúk opustiť toto mesto, rozhodol som sa ostať kvôli jeho kráse. Mojou "Alma Mater" je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, kde som v roku 2002 ukončil štúdium so zameraním na manažment a marketing cestovného ruchu. Od roku 2005 pracujem ako špecialista v oblasti štátneho marketingu a propagácie Slovenska doma i v zahraničí.