Dvakrát meraj a raz strihaj, hovorí jedno múdre príslovie, ktorého sa skúsim držať aj ja. A keďže zo mňa krajčír nikdy nebude, strihnem na zamyslenie niečo z oblasti, ktorú mám po 17 rokoch vzdelávania a praktických skúseností viac ako dvakrát premeranú. Ide o cestovný ruch.

Príchodom volebnej jesene sa príjemne zabávam na myšlienkach mnohých cestovateľov, ktorí po letnej dovolenke v zahraničí, sa v snahe upútať pozornosť voličov, predháňajú v kreatívnych nápadoch čím a ako zlepšiť cestovný ruch v Banskej Bystrici. Ja sa skúsim pozrieť na túto problematiku z iného, skôr koncepčného pohľadu s cieľom dosiahnuť trvalejšiu udržateľnosť rozvoja cestovného ruchu.

 Ako to bolo a ako to je…

Písal sa rok 1786 a naši predkovia začali do sveta šíriť dobrý imidž svojho mesta sloganom “Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“. O pár storočí neskôr, v komunálnych voľbách roku 2010 som zaregistroval iný slogan, ktorý jasne a výstižne popisoval hodnotu toho, čo sme my, ako súčasná generácia svojou prácou a rozhodnutiami nami zvolených zástupcov v meste dosiahli – „V Bystrici zdochol pes“. Po ďalších štyroch rokoch mám pocit, že už aj ten zdochnutý pes odtiaľto ušiel, žiaľ.

Ako to súvisí s cestovným ruchom? Skúsim Vám dať na to odpoveď. Takmer 10 rokov sa venujem problematike štátnej propagácie a marketingu krajiny. Za toto obdobie som sa zúčastnil niekoľkých významných odborných stretnutí, medzinárodných konferencií, prezentácií, či veľtrhov a výstav. Z poznatkov, ktoré som tam nadobudol, môžem povedať iba jedno: „Cestovný ruch sa rozvíja tam, kde je na to kvalitný potenciál, a kde sú zo strany všetkých zainteresovaných uskutočňované reálne opatrenia na posilnenie jeho postavenia“, nie len v médiách tak populárne deklarovaná snaha.

Pozrime sa teda na príklad potenciálu Banskej Bystrice a jej okolia. Neodškriepiteľne je tu ponuka možností a atraktivít pre prežitie príjemných a zaujímavých chvíľ počas pobytu. V okruhu 30 km nájde návštevník pútavú históriu (vrátane pamiatky UNESCO), kultúru, letné i zimné športové aktivity, zábavu, kvalitnú medicínsku stránku kúpeľnej starostlivosti, čoraz viac populárny wellness  a v neposlednom rade aj jedinečnú regionálnu gastronómiu. Lenže také niečo neponúka iba Banská Bystrica, ale aj mnoho iných cieľových miest a lokalít. Takže na rad prichádza reálna podpora s cieľom posilnenia postavenia cestovného ruchu. Ale ako je to s tou v Banskej Bystrici?

Spájanie…

Súčasný stav je taký, že mesto v rámci deklarovanej „podpory“ cestovného ruchu investuje nemalé prostriedky najmä do propagácie a marketingu. Či už ide o rozpočtové prostriedky pre Odbor propagácie mesta na Mestskom úrade, financovanie marketingovej organizácie mesta Visit BB, resp. vklad mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Stredné Slovensko“. Všetky tieto inštitúcie však orientujú svoju činnosť hlavne na oblasť propagácie mesta a jej blízkeho okolia. Preto sa pýtam, máme tu naozaj tak kvalitnú, atraktívnu a rozsiahlu ponuku, aby o nej informovali 3 „marketingové inštitúcie“? Nie je ich teda zbytočne veľa? Nebolo by efektívnejšie prehodnotiť zlúčenie ich činností a takto ušetrené prostriedky presunúť  skôr na rozvojové projekty a spoločenské aktivity? Veď dnešní, vzdelaní turisti sa rozhodujú na základe atraktívnosti ponuky a nie na základe duplicitných web stránok a propagačných materiálov, ktoré vo svojej podstate hovoria o tom istom.

Pokračovanie onedlho…

Autor blogu:

Igor Donoval

Som rodený Banskobystričan a aj keď som mal mnoho ponúk opustiť toto mesto, rozhodol som sa ostať kvôli jeho kráse. Mojou "Alma Mater" je Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, kde som v roku 2002 ukončil štúdium so zameraním na manažment a marketing cestovného ruchu. Od roku 2005 pracujem ako špecialista v oblasti štátneho marketingu a propagácie Slovenska doma i v zahraničí.