V blogoch, uverejnených prednedávnom na tomto informačnom portáli, sa Peter Rusnák, odborník na regionálny rozvoj, venuje aj problematike občianskej participácie, teda aktívnej účasti občanov na správe veci verejných v našom meste.

Rada by som sa v tomto blogu s čitateľmi podelila o svoju konkrétnu skúsenosť občana nášho mesta, ktorý má záujem ovplyvniť chod vecí, ktoré sa okolo mňa dejú a ktoré sa ma navyše ako človeka konkrétne dotýkajú.

Ako zo zlého sna …

Moja prvá skúsenosť spojená s pokusom sa občiansky angažovať a pozitívne ovplyvniť veci v mestskej časti, v ktorej bývam, bola doslova otrasná a je spojená s mojou účasťou na zasadnutiach Občianskej rady na Pršianskej terase. Keďže idú Vianoce, nechce sa mi kaziť tento príjemný čas písaním o tomto nepríjemnom zážitku, ktorý je ale hlavne z hľadiska rozvoja občianskej spoločnosti v našom meste, pre nás občanov, smutnou správou.

Občianskej rade na Pršianskej terase a konaniu niektorých jej členov sa teda budem podrobne venovať v blogoch, ktoré zverejním v januári. Mimochodom, jeden z členov Občianskej rady ma kvôli mojim názorom nielenže doslova primitívnym spôsobom verejne urážal, ale sa mi stihol už aj vyhrážať, ak o ňom budem písať. Ako inak, jedná sa o kamaráta nemenovaného neúspešného kandidáta na župana. Takže si myslím, že to bude veľmi „zaujímavé“ čítanie. A taktiež svojimi blogmi určite nepoteším minimálne dvoch mestských poslancov.

Keď sa ako občan cítim dobre …

Úplne opačnú a musím povedať, že celkom pozitívnu skúsenosť som zažila minulý týždeň, keď som sa na Mestskom úrade zúčastnila Diskusného fóra Participatívneho rozpočtu (PR). Diskusné fórum je platforma otvorená pre širokú verejnosť a účasť každého jedného občana mesta je tam viac ako vítaná. Pred vstupom do Veľkej sály Mestského úradu sa zaregistrujete a následne dostanete hlasový lístok. Potom sa pohodlne usadíte na miesta, kde počas zasadnutí Metského zastupiteľstva sedia poslanci. Váš hlas je rovnocenný s hlasom ostatných účatníkov fóra, bez ohľadu na to, kto sa akou mierou v meste občiansky aktivizuje. Na diskusnom fóre sme volili napr. členov novej Kordinačnej rady pre rok 2018, ktorá je rozhodovacím orgánom Participatívneho rozpočtu. Alebo hlasovaním sme schvaľovali aj maximálnu sumu, o ktorú sa v rámci PR môžu uchádzať jednotlivé projekty v nasledujúcom roku. Kto chcel a mal chuť, mohol sa bez problémov zapojiť do prebiehajúcej diskusie a vyjadriť v nej svoj názor. Nikto tu na nikoho nezvyšoval hlas, diskusia prebiehala korektne a bez osobných invektív. Po trpkej skúsenosti z Občianskej rady na Pršianskej terase, som si naozaj pripadala ako v inom svete.

Diskusné fórum PR, foto: M. Bernátová

Čo je to participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet v našom meste funguje od roku 2014 a jeho výška pre rok 2018 predstavuje sumu 40 000 eur. Tá bola vyčlenená na tento účel priamo z rozpočtu mesta Banská Bystrica.

Ako to celé funguje? Stačí mať dobrý nápad, ktorý spracujete do jednoduchého projektu. Napríklad chcete usporiadať nejakú kultúrnu, športovú akciu, alebo máte záujem upraviť verejný priestor pred vašim panelákom, aby ste tam mohli spolu s deťmi tráviť zmysluplne voľný čas, alebo môžete mať za cieľ revitalizovať zanedbaný priestor vo vašom okolí, atď. Ak máte nápad, ale neviete, ako ďalej, môžete sa zúčastniť tématických skupín, kde sa stretávajú ľudia s cieľom navzájom si pomôcť a inšpirovať sa nielen pri tvorbe projektov. Viac info nájdete tu. A ak sa chcete inšpirovať, môžete si na stránke mesta pozrieť konkrétne vypracované projekty z minulých rokov.

V prípade, ak ste svoj nápad úspešne pretavili do napísaného projektu, ten následne odovzdáte na Mestskom úrade. Každý jeden projekt prejde kontrolou, či spĺňa všetky kritéria stanovené v štatúte Participatívneho rozpočtu. Projekty spĺňajúce všetky náležitosti sú potom zverejnené a verejnosť je vyzvaná, aby o nich hlasovala. Tie projekty, ktoré získajú najviac hlasov od občanov budú realizované Mestským úradom, z finančných prostriedkov alokovaných v Participatívnom rozpočte.

Jednou z hlavných myšlienok Participatívneho rozpočtu je teda to, že o konkrétnom využití 40 000 eur určených pre rozvoj mesta nerozhodnú ani mestskí úradníci a ani mestskí poslanci, ale priamo my OBČANIA.

Počas diskusie to iskrilo

Počas tohto diskusného fóra, som bola svedkom veľmi zaujímavej diskusie, počas ktorej došlo k výmene názorov medzi zástupcom prednostu MsÚ Jurajom Džmurom, ktorý na fóre prezentoval názory vedenia Mesta Banská Bystrica a ľudí, ktorí sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do budovania občianskej participácie v našom meste (M. Bernátová, P. Rusnák, C. Droppová, L. Rossová, A. Štulajterová a ďalší). Do debaty sa zapájali aj prítomní mestskí poslanci ( Pirošík, Kasová, Bielik, Katreniak). Aj keď to počas diskusie občas doslova „iskrilo“ mne sa to páčilo. Takto podľa mňa vyzerá zdravá občianska spoločnosť. Vypočujem si názor druhého, následne poviem svoje argumenty a hlavne rešpektujem názor toho druhého, aj keď s ním nesúhlasím. A čo je hlavné, snažím sa nájsť kompromis. Podstatné pre mňa bolo aj to, že som tam videla diskutovať inteligentných a slušných ľudí, ktorí majú záujem posunúť dianie v našom meste k lepšiemu. A nevadí pritom, že vedenia mesta a občianski aktivisti sa na niektoré veci pozerajú každý zo svojho uhla pohľadu. Dôležité bude, či v závere nájdu kompromis. Dúfam, že áno.

Hlavným sporným bodom počas diskusie bola otázka režijných nákladov v rozpočte jednotlivých projektov. Teda, či sa z participatívneho rozpočtu môžu hradiť napr. honoráre odborníkom, ktorí sa budú priamo podieľať na realizácii projektov (napr. vypracovanie architektonickej štúdie, odborná koordinácia verejno – plánovacích stretnutí občanov, atď.) Zástupca prednostu Metského úradu Juraj Džmura zastával názor, že tieto činnosti by mali zastrešovať buď dobrovoľníci alebo odborní pracovníci Mestského úradu v rámci svojej náplne práce. Občianski aktivisti zase vyjadrili pochybnosti, či to MsÚ v niektorých prípadoch kapacitne a odborne zvládne. Všetci sa však zhodli na tom, že aj v tejto súvislosti treba nadviazať dialóg medzi Mestom a občanmi. Už budúci rok sa pri schvaľovaní nových projektov dozvieme, či a akým spôsobom došlo ku kompromisu

Každopádne, po mojom zážitku z Občianskej rady, bola táto diskusia pre mňa takým balzamom na dušu.

Zapojiť sa môže každý

Participatívny rozpočet dáva, nám občanom tohto mesta, možnosť priamo ovplyvňovať to, čo sa v ňom bude diať. Bola by veľká škoda túto šancu nevyužiť. Tak dúfam, že aj tento blog bude inšpiráciou pre tých, ktorí majú akýkoľvek nápad, ako zlepšiť život v Banskej Bystrici. Už sa teším na nové projekty pre rok 2018. A ak sama nič nevymyslím, tak pôjdem určite aspoň zahlasovať za dobré nápady šikovných Banskobystričanov.

PS: Po Vianociach sa môžete tešiť na moje blogy, v ktorých prinesiem celkom zaujímavé informácie o dianí na našej komunálnej politickej scéne. Budúci rok bude totiž veľmi podnetný aj politicky, lebo bude opäť volebný. Budeme si voliť primátora a mestských poslancov. A predvolebná kampaň sa totiž už dávno začala, aj keď ste si to niektorí možno ešte nevšimli.

Autor blogu:

Andrea Súlovcová

Narodila som sa a vyrastala v Žiline. Študovala som politológiu a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe a na Universidad Complutense v Madride. Od roku 2003 s manželom žijeme v Banskej Bystrici, kde spolu vychovávame naše štyri deti. Profesne pôsobím v mimovládnom sektore, momentálne pôsobím v projekte zameranom na sociálnu oblasť. Celý život sa zaujímam o veci verejné. Chcela by som, aby moje deti vyrastali v slušnej a dobre spravovanej spoločnosti.