Polovica prázdnin je už takmer za nami. Máte už plány na ich druhú polovicu? Čo tak absolvovať týždenný kurz, v ktorom sa naučíte programovať počítačové hry? Do Letného IT bootcamp, určeného stredoškolákom a stredoškoláčkam, sa už môžete prihlasovať.

Katedra informatiky Univerzity Mateja Bela (UMB) a banskobystrický Innolabb sa rozhodli podporiť aktívnych mladých ľudí. Pripravili Letný IT bootcamp, v ktorom sa dvadsať vybraných záujemcov naučí programovať počítačové hry v jazyku Python. Štvorčlenné tímy  si tiež navrhnú a vytlačia vlastný ovládač postavený na mini počítači Raspberry Pi. Na záver svoju prácu predvedú pred firmami, dostanú spätnú väzbu a môžu získať stáž v oblasti IT.

Kurz, ktorý je bezplatný, sa uskutoční 9. až 13. augusta v priestoroch Innolabbu (365.labb, Lazovná 5) a v labákoch na Katedre informatiky UMB (Tajovského 40), každý deň v čase od 9:00 do 17:00 h. Organizátori kurzu zabezpečia účastníkom aj obed a pitný režim. Labáky sú vybavené počítačmi, netreba si nič priniesť.

Podmienky prihlásenia

Bootcamp je určený pre študentov a študentky stredných škôl alebo gymnázií (od 15 do 20 rokov). Ak máte záujem, do 1. augusta vyplňte a odošlite tento formulár.

Výsledky výberu dvadsiatich účastníkov kurzu budú známe najneskôr do 3. augusta.

Viac infomácií nájdete tu.

Innolabbmiesto, kde myšlienky môžu  rásť. Vytvárame komunitu ľudí a spoločne budujeme priestor na podporu kreativity, nových technológií a inovatívnych riešení. Innolabb môže byť miestom, kde získaš vedomosti, zručnosti, nových priateľov a prístup k rôznym technológiám. Organizujeme workshopy, spolupracujeme s podnikateľským prostredím a poskytujeme podporu pri realizácii nápadov. Zriadovateľom Innolabb je Rozvojová agentúra BBSK.