Mnohých Banskobystričanov v posledných hodinách nemilo prekvapila informácia o poškodení bežkárskej trate medzi obcou Králiky a Chatou nad Tajovom. Tá je od včera nezjazdná z dôvodu prebiehajúcej ťažby dreva.

bezkarske trateVlastníkom lesov v tejto lokalite je miestne Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice a súčasná trať vedie po zvážniciach, ktoré boli vybudované a slúžia primárne na zvážanie vyťaženého dreva. Na to urbár podľa jeho predsedu Jána Hudeca upozorňoval už vlani, kedy nastal rovnaký problém.

„Je potrebné si uvedomiť, že zvážnice sú majetkom urbáru a my ich využívame pri ťažbe dreva. Momentálne začala ťažba bučiny, ktorú realizujeme vždy v zimných mesiacoch. Riešením bude vybudovanie novej trate na mojich súkromných pozemkoch, ktoré som ochotný poskytnúť,“ prezradil pre BBonline predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva Podlavice Ján Hudec. Zároveň upozornil na to, že bežkárom môže počas ťažby dreva hroziť v lese nebezpečenstvo úrazu.

O trate sa od nového roku stará mestská príspevková organizácia ZAaRES, ktorá sa zlúčila so Správou športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica, obrátili sme sa preto aj na jej riaditeľa Ivana Šaba.

„Hneď ako sme sa o tejto vzniknutej situácii dozvedeli, začali sme ju riešiť. Dnes sme s Romanom Chmelíkom, ktorý sa stará o úpravu tratí ratrakom a zástupcami Urbárskeho pozemkového spoločenstva Podlavice navštívili túto lokalitu a hľadali vhodnú náhradnú trasu. V pondelok prebehne stretnutie na úrovni primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska aj s predsedom Urbárskeho pozemkového spoločenstva pánom Hudecom, aby sme čo najskôr našli optimálne riešenie a bežkári mohli naďalej využívať túto lokalitu na športové aktivity,“ hovorí Ivan Šabo.

Dovtedy by však bežkári túto trať využívať nemali a pokiaľ by sa už predsa len rozhodli vstúpiť do lesa, mali by si byť vedomí zvýšeného rizika úrazu.