V priestoroch Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici od  23. októbra 2017  bude prebiehať  výstava karikatúr svetových umelcov na tému korupcie.

Už najbližšiu stredu  od 15.30 h. privíta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, na pôde Právnickej fakulty UMB, svojho absolventa, riaditeľa odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Petra Kovaříka na besede  na tému prevencie korupcie. Beseda s názvom Skutok sa deje bude prebiehať vo Veľkej prednáškovej sále na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela na ulici Komenského 20.