Keď sa povie Bellušova ulica, málokto vie, o ktorú ulicu v Banskej Bystrici ide. Ešte nedávno pritom bola jednou z najvyťaženejších v meste.

Nachádza sa v blízkosti Zimného štadióna a počas výstavby autobusovej stanice spájala dočasnú stanicu s ulicou 9. mája. Nachádzajú sa na nej zväčša rodinné domy a je jednou z kratších ulíc v našom meste. Nesie meno po architektovi Emilovi Bellušovi.

Emil Belluš bol architekt a predstaviteľ funkcionalizmu, ktorý sa narodil v Slovenskej Ľupči. V roku 1924 ako absolvent projektoval svoju prvú budovu v tradicionalistickom duchu, polyfunkčný Národný dom v Banskej Bystrici. Od roku 1925 mal vlastný ateliér v Bratislave a stal sa členom Spolku slovenských umelcov.

Zaslúžil sa o založenie Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná Slovenská technická univerzita) a architektonického školstva na Slovensku, kde v rokoch 1939 až 1970 pôsobil ako profesor, z toho v rokoch 1945 až 1946 ako dekan odboru inžinierskeho staviteľstva. Jeho poslednou naprojektovanou budovou je Mladá Garda v Bratislave z roku 1954.