Banskobystrický poskytovateľ internetu a káblovej televízie BBXNET naďalej zostáva lokálnou spoločnosťou. Spoločnosť BBX definitívne ukončila rokovania s telekomunikačným operátorom SWAN o možnosti akvizície. SWAN mal záujem o 50% vstup do spoločnosti alebo odkúpenie celej spoločnosti zastrešujúcej banskobystrickú sieť.

IMG_5866Zo strany zakladateľa BBX išlo v prípade odmietnutia ponuky najmä o osobné dôvody. „Aj keď ponuka bola obchodne zaujímavá, napokon sme sa rozhodli neodovzdať lokálny projekt do rúk veľkej spoločnosti. Chceme zachovať unikátnosť siete BBXNET, na ktorej pracujeme viacerí prakticky od strednej školy a jej rozvoj je pre nás jedným zo zmyslov života,“ uviedol majiteľ spoločnosti BBX Rudolf Kubík.

BBX je v Banskej Bystrici najväčším regionálnym operátorom, keď má aktuálne takmer 4-tisíc klientov a najrozsiahlejšiu sieť pokrytia. Podľa poslednej štatistiky Úradu pre reguláciu el. komunikácií je pred ním len nadnárodný Orange a Telekom. “Každý štvrťrok zaznamenávame prírastok klientov a stále rozširujeme optické siete v rámci mesta Banská Bystrica,“ uviedol Kubík.

BBXNET napriek nepristúpeniu k akvizícii plánuje ďalší rozvoj. Práve končí  testovanie digitálnej káblovej televízie a pripravuje jej komerčné spustenie. V ďalších častiach mesta navyše rozširuje svoju optickú a bezdrôtovú sieť. Ide o Starú Sásovú (ul. Mateja Bela, Na Zábave, Haškova), sídliská Fončorda (Tulská a Oremburská), Rudlová (Beskydská, Ružová, Chabenecká, Fatranská, Pod Hôrkou), Fortnička, Cesta k nemocnici a Kukučínova a tiež obce Kynceľová a Nemce.