Redakcia BBonline.sk ponúka možnosť trojmesačnej neplatenej stáže, počas ktorej je možné si vyskúšať pozíciu redaktora alebo fotografa najčítanejšieho regionálneho portálu v Banskej Bystrici. Stáž je vhodná najmä pre študentov.

V prípade záujmu o prácu pošlite mail s predmetom “Stáž” na adresu staz@bbonline.sk. Záujemca by sa mal v krátkosti predstaviť a uviesť, ktorú oblasť spoločenského diania má záujem pokrývať (politika, kultúra, šport, umelecká rubrika…). Uvítame ukážky doterajších publikovaných článkov (napr. v školských časopisoch alebo na blogoch). Žiadosti prijímame do 3. februára, vybraných uchádzačov oslovíme a pozveme na úvodné školenie a stretnutie s našimi redaktormi.

Od stážistu v redakcii BBonline.sk sa očakáva vyprodukovanie aspoň jedného článku týždenne. V prípade obojstrannej spokojnosti je možné po skončení stáže pokračovať v spolupráci a vybraní stážisti sa stanú plnohodnotnými členmi redakcie BBonline.sk.

Portál BBonline.sk dosahuje priemernú mesačnú návštevnosť 60-tisíc návštevníkov. Od vzniku dáva príležitosť sebarealizácie najmä mladým ľuďom, z ktorých mnohým sa podarilo uchytiť v mediálnej sfére. Fotograf Branislav Račko sa vďaka foteniu pre portál dostal k možnosti uverejniť svoju fotografiu v talianskom celoštátnom denníku. Následne sa stal fotografom pre agentúru SITA. Spoluzakladateľ Filip Roháček zase nedávno nastúpil na post hovorcu primátora Banskej Bystrice.