Pripravované banskobystrické lokálne BB FM rádio začína budovať tím moderátorov a redaktorov. Rádio v utorok vypísalo konkurz na jednotlivé obsadzované pozície. Uchádzači sa môžu hlásiť do 10. novembra.

„Od predstavenia projektu sme komunikovali s množstvom ľudí, ktorí prejavili záujem podieľať sa na vysielaní BB FM rádia. S niekoľkými ťažiskovými ľuďmi sme už predbežne na spolupráci dohodnutí, ďalších chceme doplniť v konkurze. Už uplynulé mesiace nám ukázali, že v regióne je množstvo šikovných ľudí, ktorým chýba priestor pre realizáciu práve na pôde rozhlasového média. Veríme preto, že prostredníctvom konkurzu utvoríme tím, s ktorým naplníme ambíciu silného lokálneho rádia,“ hovorí programový riaditeľ BB FM rádia Filip Roháček.

„Do konkurzu sa môžu prihlásiť ľudia so skúsenosťami z médií a hereckých profesií, ako aj ambiciózni mladí ľudia. Náš formát a aj prvé piliere tímu budujeme tak, aby skúsenosti dopĺňali ambície mladých ľudí a naopak. Je jedným z našich cieľov, aby sme ako menšie rádio plnili aj funkciu odrazového mostíka, ale zároveň naše vysielanie malo svoju kvalitu,“ dodáva Roháček.

Podľa plánov pokračujú aj technické prípravy na spustenie vysielania. „Aktuálne už disponujeme kompletnou vysielacou a odbavovacou technikou, ktorá je postupne inštalovaná. Štúdio bude pripravené do niekoľkých týždňov tak, aby sme v ňom mohli následne zrealizovať aj individuálne nahrávanie uchádzačov a následne realizovať skúšobné vysielanie,“ približuje stav príprav technický riaditeľ BB FM rádia Rudolf Kubík.

Budúce rádio rozbehlo tiež obchodnú stránku prevádzky. „Spustili sme predpredaj reklamného priestoru a uzatvárame už aj prvé zmluvy s dlhodobými partnermi jednotlivých programových blokov. Napriek súčasnej situácii musíme skonštatovať, že zo strany miestnych podnikateľov vnímame záujem o spoluprácu,“ dopĺňa prevádzkový riaditeľ BB FM rádia Peter Jarkovský.

Obsadzované pozície v konkurze BB FM rádia:

Moderátor/ka prúdového vysielania
Moderátor/ka / redaktor/ka spravodajstva
Junior redaktor/ka – spravodajstvo
Junior redaktor/ka – lifestyle a showbiznis

Podrobnosti výberového konania a možnosť zapojiť sa do konkurzu je dostupná online.

BB FM rádio spustí svoje vysielanie na jar 2021, a to tak na pridelenej frekvencii 94,7 MHz v Banskej Bystrici, ako aj online. Svoje zázemie a nové štúdio buduje v banskobystrickej mestskej časti Karlovo.