Od októbra 2018 do februára 2019 navštívia Banskú Bystricu mnohí známi slovenskí autori a autorky.

Diskusie s nimi nebudú ohraničené len priestormi kultúrnych centier či kníhkupectiev, ale vďaka projektu Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0 predstavia autori svoju tvorbu aj na pôde fakúlt Univerzity Mateja Bela či na Akadémii umení.

V pondelok 29. októbra príde do Banskej Bystrice diskutovať známa slovensko-švajčiarska publicistka Irena Brežná, ktorá nedávno vydala vo vydavateľstve Aspekt nový súbor esejí a reportáží Postrehy emigrantky. S Irenou Brežnou sa môžete stretnúť, porozprávať a vypočuť si v jej podaní čítanie z najnovšej knihy v kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej (15:00 h). Besedu moderuje Nadežda Zemaníková.

Irena Brežná číta úryvok z prózy Sloboda pozrieť sa oblude do tváre o roku 1968 v Československu:

Postrehy emigrantky (Aspekt, 2018) je šiestou knihou Ireny Brežnej v slovenčine. Obsahuje viac ako dvadsať esejí, próz a reportáží z rokov 1981 až 2017 s rozmanitými  témami a úvahami o (sveto)občianskom využívaní moci, o strachu z inakosti, o lžiach a ideáloch, o odstupe a blízkosti, o spolužití či jednoducho o jedinečnosti života v Československu, Rusku, Guinei, Čečensku, Švajčiarsku, na Slovensku…

Ukážky z knihy Postrehy emigrantky

Môj okupant

Zatiaľ čo sa jeho jednotka blížila po moste k slovenskej metropole, neohrozene čakal, že kontrarevolucionári vyhodia konvoj do vzduchu a predstavoval si, ako sa zachráni skokom do Dunaja. Lenže noc bola tichá. Keď vnikli do tmavých ulíc, túžil po tom, aby mohol bojovať proti podlým kontrášom. Z okien sa však vykláňali len rozospatí ľudia, ktorí sa ich v slovanskom jazyku pýtali, kto, preboha, sú. „Červená armáda,“ odpovedali hrdo, ale ľudia vytrhnutí zo spánku im to nechceli veriť.

Krstný otec Ďalekého východu

Tu je počiatok ľudstva. Muž je ešte lovec, trofeje si nosí pri sebe: čiernu koženú bundu – import zo susednej Číny, balíček amerických cigariet a ojazdené japonské auto, ktoré ukoristil vo vladivostockom prístave. Život je krátky a rýchly. Tajgu si medzi sebou delia rivalizujúce patriarchálne kmene. Cez noc sa dá zbohatnúť alebo byť nájdený ako zuhoľnatená mŕtvola.

Počiatok ľudstva je vážny, bez písma, humor ešte neexistuje, dvojzmyselnosť by mohla byť životunebezpečná, myslenie sa zaobíde bez prikrášľovania, sebakritika je neodpustiteľná slabosť. Ešte sme v lese, kmeň sa cíti neustále ohrozený. Tu vládne ríša svetla a ríša tmy, my a tí druhí, dobro a zlo, moc podsvetia a moc úradov. Kto je mafia? My nie sme mafia, to tí druhí, my sme spravodliví, dobrotivý Boh nám pomáha.

Diskusia s Irenou Brežnou sa koná v rámci projektu Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0, ktorý realizuje Literárna bašta (Laputa, o.z.). Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.

O projekte Bašta útočí sa dočítate aj tu:

Bašta útočí a prináša slovenskú literatúru bližšie k študentom