Po prvýkrát zavítal festival vedy s názvom Noc výskumníkov 2011 aj do Banskej Bystrice. Práve v piatok zaplnilo banskobystrické nákupné centrum i Hvezdáreň na Vartovke množstvo vedcov a ďalších záujemcov o vedu, ktorí sa mohli podeliť o svoje vedomosti a zároveň si rozšíriť obzory. 

Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci ostatní.

Predpoludnie patrilo žiakom základných a stredných škôl. Tí mali príležitosť osobne sa stretnúť s našimi špičkovými vedcami a výskumníkmi a zároveň vidieť techniku, s ktorou pracujú.

Tí, ktorí by mali záujem navštíviť toto podujatie, čas majú do večera, resp. skorej noci.

Program poobedných prednášok pre verejnosť (v kinosále multikina Europa Cinemas):

• 14:00 – 14:50 hod. Zahraničná politika Slovenska, prezentuje doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.
• 15:00 – 15:50 hod. Matematika a život, prezentuje prof. RNDr. Beloslav Riečan DrSc.
• 16:00 – 16:50 hod. Limity a paradoxy demokracie, prezentuje doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc.
• 17:00 – 17:50 hod. Klimatické zmeny v histórii Zeme, prezentuje prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
• 18:00 – 18:50 hod. Ako vznikali a vyvíjali sa slovenské národné symboly, prezentuje doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
• 19:00 – 19:50 hod. Čo sa deje v CERNe?, prezentuje doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Zároveň je pre verejnosť do 21.00 h otvorená tiež Hvezdáreň v Banskej Bystrici na Vartovke, na ktorej sa bude počas celého dňa astronomickým ďalekohľadom pozorovať aktivita slnka a iných vesmírnych telies.

Aktuálne prebieha už siedmy ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa do tejto iniciatívy zapojilo po piatykrát, už druhýkrát pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na Slovensku sa podujatia projektu uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Tatranskej Lomnici.