Banskobystrická spoločnosť BBX s.r.o., ktorá pôsobí ako poskytovateľ internetového pripojenia a káblovej televízie najmä prostredníctvom optických sietí rozširuje pokrytie  služby BBXNET na Fončorde. Tamojším obyvateľom pri spolupráci na oplátku ponúka výstavbu detského ihriska.

Banska Bystrica Foncorda Radvan zapad slnka pocasieSpoločnosť začala prvú etapu budovania optickej siete na sídlisku Fončorda už v roku 2015 a v roku 2016 plánuje jej dokončenie. S výstavbou sú spojené výkopové práce, ktoré sú nevyhnutné na uloženie optického kábla a inštaláciu káblových vedení v jednotlivých bytových domoch. Zákon o elektronických komunikáciách oprávňuje telekomunikačného operátora k vstupu na cudziu nehnuteľnosť, no v praxi sa pracovníci BBXNET často stretávajú s nepochopením bytových spoločenstiev pri vstupe do bytových domov.

„Uvedomujeme si, že vstupom do týchto priestorov čiastočne narúšame komfort a súkromie obyvateľov bytových domov, ale sme spoločnosť, ktorej záleží predovšetkým na spokojnosti našich zákazníkov. Preto sme sa rozhodli ponúknuť ľuďom Fončordy priateľskú dohodu. Ak Fončorďania, aktivisti, občianska rada či ktokoľvek iný zaistia bezproblémové vstupy firme BBX do bytových domov na Fončorde, tak BBX, ako kompenzáciu za ústretovosť vybuduje na vlastné náklady atraktívny verejný priestor,“ hovorí majiteľ spoločnosti Rudolf Kubík.

ixikovo

Obyvatelia na Fončorde by si následne takýto verejný priestor v spolupráci so spoločnosťou BBX mohli naplánovať. Spoločnosť je ochotná investovať napríklad do vybudovania detského ihriska „IXÍKOVO“ s atrakciami, lavičkami a WiFi pokrytím. Podmienkou pre takúto realizáciu by bolo, aby mesto vyhradilo na tento účel vhodnú plochu a odsúhlasilo takúto verejnoprospešnú stavbu. Predpokladaná investícia spoločnosti je približne vo výške 20 000 €.

Pre realizáciu svojho nápadu spoločnosť najskôr žiada aktívnych ľudí o pomoc pri vybavení vstupov do bytových domov pre optický kábel na sídlisku Fončorda (tlačivo tu…). Ďalšou podmienkou realizácie nápadu je povolenie od mesta na realizáciu projektu s určením plochy pre jeho umiestnenie.