V súvislosti s očakávanými zmenami pri exekúciách a platobných rozkazoch vyhlásil Okresný súd v Banskej Bystrici výberové konanie na 20 miest vyšších súdnych úradníkov.

okresny sud iluVybraní uchádzači budú súčasťou tímu nového špecializovaného pracoviska zameraného na vybavovanie exekučnej agendy a upomínacieho konania. Aktuálne sú v legislatívnom procese zmeny týkajúce sa exekučnej agendy a platobných rozkazov, ktoré presadzuje podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Novela Exekučného poriadku predpokladá vytvorenie jediného exekučného súdu na Slovensku, ktorým má byť Okresný súd v Banskej Bystrici.Rovnako aj zmeny v upomínacom konaní počítajú s vytvorením jedného špecializovaného pracoviska, ktoré sa bude zaoberať výhradne platob nými rozkazmi.

„Toto pracovisko má byť rovnako pod OS v Banskej Bystrici. Zmeny znamenajú zlepšenie prístupu ľudí k spravodlivosti. Aby sa čím skôr dostali do praxe, je potrebné súd aj personálne posilniť. Predseda OS v B. Bystrici preto vyhlásil výberové konanie na obsadenie miest vyšších súdnych úradníkov,“ približuje Michal Múcska z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti.

O dvadsiatku novovytvorených miest na banskobystrickom súde sa môžu uchádzať ľudia splňujúci kvalifikačné predpoklady vrátane ukončeného druhého stupňa vysokoškolského vzdelanie v odbore právo. V prípade záujmu je potrebné zaslať písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi najneskôr do 30. septembra. Bližšie podrobnosti o výberovom konaní sú k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti.