Žiaci z ôsmich základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, v piatok v duchu fair play súťažili o pohár primátora. Stretli sa v športovom areáli Základnej školy Golianova v rámci prvého ročníka floorbalového turnaja.

IMG_8546Cieľom samosprávy je podporovať vrcholových športovcov, ako aj mládežníkov a rekreačné športy. Mesto tak chce formovať trvalý a pozitívny vzťah detí k pohybovým aktivitám.

Turnaj otvoril riaditeľ ZŠ Golianova Peter Zlevský spolu s primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom a tajomníkom súťaže z Centra voľného času Havranské, Pavlom Babicom. „Som presvedčený, že florbal má potenciál byť masovým športom. Víťazmi ste všetci, ktorí ste sa dnešného športového podujatia zúčastnili,“ povedal na úvod primátor mesta Banská Bystrica.

Banská Bystrica sa chce v roku 2017 uchádzať o titul Európskeho mesta športu. Mnoho úspešných športovcov a olympijských víťazov, ktorí sa vedia presadiť na domácej športovej scéne i vo svetovej konkurencii, ale aj začínajúce športové talenty, predurčujú mesto k úspechu v súťaži o titul.

Olympijské festivaly pre deti

Ambíciou samosprávy je rozvíjať športové aktivity detí, žiakov a mládeže, spájať šport s olympijskou výchovou a tým u nich prehlbovať olympijskú myšlienku. Preto bude koniec mája a jún patriť olympijským festivalom detí mesta,“ hovorí Dana Cibuľková z Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Prvé zo série športových podujatí sa uskutoční 26. mája v športovom areáli pri ZŠ Ďumbierska. Pôjde o olympijský festival Sásovský trojboj. Ním bude žiť 9. júna aj areál ZŠ Golianova. Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica je naplánovaný na 27. mája, kde budú súťažiť žiaci druhého stupňa v atletických disciplínach a v kolektívnych športoch. Do tretice sa aj najmenší športovci môžu tešiť na svoj sviatok. Jubilejný 20. ročník Športovej olympiády detí materských škôl o putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica sa uskutoční 17. júna na Štadióne SNP na Štiavničkách.