Verejná knižnica Mikuláša Kováča v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila 6. ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ a študentov SŠ pod názvom Banskobystrické pierko 2023.

Hlavným cieľom knižnice je nájsť a podporovať literárne nadané deti, motivovať ich k písaniu i čítaniu literatúry a s vybranými žiakmi spolupracovať aj po skončení súťaže. Snaha knižnice je, rozvíjať ich literárny talent, spoluvytvárať detský literárny klub a organizovať kreatívne worskhopy pod vedením skúsených lektorov a spisovateľov.

Banskobystrické pierko 2023

Súťaž Banskobystrické pierko 2023 je už spustená a ukončená bude 14. mája. Žiak si môže vybrať jednu literárnu kategóriu, a teda poéziu alebo prózu a jednu z troch tém, ktoré súvisia s knihami, čítaním a knižnicou. Štvrtá téma je podľa vlastného výberu.

Svoju tvorbu posielajte na e-mailovú adresu: katarina.lehotskamikulakova@vkmk.sk. Prácu žiaka môže zaslať aj rodič alebo pedagóg.

Organizácia literárnej súťaže má zmysel

Literárna súťaž Banskobystrické pierko 2023 je určená deťom a mládeži a má veľký zmysel. Len v minulom ročníku sa do nej zapojilo viac ako 200 prác od stovky žiakov. Cieľom knižnice je vďaka tejto súťaži vzbudiť záujem o knihy, literatúru, krásu písaného slova a v neposlednom rade o knižnice.

Bližšie informácie o literárnej súťaži nájdete na webe knižnice.