Banskobystrické pierko 2022 je súťaž talentovaných žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl a žiakov literárno-dramatických odborov Základnej umeleckej školy (ZUŠ). Verejná knižnica Mikuláša Kováča (VKMK) pripravila už piaty ročník so zámerom nájsť a podporiť nadané deti.

Deti, ktoré rady píšu príbehy alebo básne a sú žiakmi základných alebo umeleckých škôl v okresoch Banská Bystrica alebo Brezno, majú príležitosť ukázať, čo v nich je.

Zapojiť sa do súťaže Banskobystrické pierko 2022 je veľmi jednoduché. Stačí si vybrať jeden žáner a naštartovať svoju fantáziu. Báseň alebo príbeh je potrebné zaslať do 10. mája 2022. A keďže nie každé dieťa nájde odvahu, vyjsť so svojimi dielami na verejnosť, pokojne nápadité básne alebo príbehy môže poslať rodič alebo pedagóg.

Hlavným cieľom súťaže je nájsť literárne nadané deti, s ktorými by aj po skončení súťaže mohla knižnica pracovať a naďalej rozvíjať ich talent. Manažérka VKMK Soňa Šóky verí, že organizácia súťaže má skutočne zmysel, o čom svedčí aj vysoký počet zapojených žiakov v uplynulých ročníkoch.

Podrobnosti o podmienkach súťaže nájdete na webovej stránke knižnice www.vkmk.sk.