V sobotu 18.mája 2013 ovládne aj mesto Banská Bystrica magická Noc múzeí a galérií 2013. Priestor Múzea SNP sa podmaní povstaleckej noci a v Stredoslovenskom múzeu sa noc bude niesť pod heslom Nespíme – digitalizujeme!

nocmuzeiMúzeá a galérie pripravili počas celoslovenskej akcie bohatý podvečerný program, ktorý nebude len o výstavách. Od 18:00 do 24:00 hod. bude voľný vstup do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Verejnosti bude prístupný aj Thurzov dom, Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ. Za dobrovoľné vstupné v nich budú pre návštevníkov sprístupnené tajomné prírodovedné zbierky, špaňodolinský zázrak, zábavné tvorivé dielne pre najmenších návštevníkov, nahliadnutie do digitalizovania a množstvo iných sprievodných podujatí.

Okrem Stredoslovenského múzea budú v sobotu  v tom istom čase otvorené dvere aj do Múzea SNP, ktoré sa v týchto dňoch pripravuje na svoju Povstaleckú Noc v Múzeu SNP. Okrem premietania dvoch československých filmov z roku 1972 a jedného nemeckého filmu z roku 1989, múzeum ponúkne bezplatný vstup aj do stálej expozície v Pamätníku SNP. Múzeum zároveň pripravuje bohatú ukážku dobovej vojenskej techniky, ktorá bude predvádzaná ako v interiéri, tak aj v exteriéry.

Zapojí sa aj Stredoslovenská galéria, ktorá ponúkne večernú prehliadku výstavy Prejavy secesie v maľbe na Slovensku vo svojich priestoroch v Bethlenovom dome na Dolnej 8. Program galérie bude v sobotu prebiehať od 16.00 h do 22.00 a do 20.00 h si budete môcť v hodinových intervaloch vyskúšať aj pokusy vo fotokomore. Od 20.30 h v Bethlenovom dome galéria premietne niekoľko krátkych 16 mm filmov z archívu galérie.

Literárne a hudobné múzeum ŠVK ponechá otvorené svoje expozície do 21.00 h. V expozícii Bábkarský salón premietnu o 13-tej a 17-tej filmy z vystúpení Antona Anderleho. Rozprávanie a premietanie dokumentu o výrobe a zdobení fujár vás čaká o 15.00 a 18.00 h v expozícii ľudových hudobných nástrojov a Domov múz o 14.00 a 16.00 h bližšie predstaví spisovateľku Kláru Jarunkovú.

Návštevníci Noci múzeií s jednou bezplatnou cestou MHD

Cestujúcim v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy bude poskytnutá bezplatná doprava v čase od 18.00 hod. do 24.00 hod. po preukázaní sa lístkom z návštevy múzea alebo galérie v rámci podujatia Noc múzeií 2013. „Na uznanie bezplatného cestovného stačí cestujúcim jedna pečiatka zo spomenutých múzeí a galérií na vstupnom lístku,“ informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Martina Kanisová.