Prvé diskusné fórum participatívneho rozpočtu sa uskutoční 29. januára 2015 o 17. hodine na Radnici v Banskej Bystrici. Cieľom podujatia je určiť témy, ktoré najviac rezonujú v Banskej Bystrici a určiť kritériá pre projekty, ktoré sa budú uchádzať o podporu z mestského rozpočtu. V tomto ročníku participatívneho rozpočtu by mali rozhodnúť občania Banskej Bystrice o použití sumy 19 343 eur.

rozpocet ekonomika peniaze eurKoordinačná rada participatívneho rozpočtu v spolupráci s Mestským úradom pozýva všetkých občanov s trvalým bydliskom v Banskej Bystrici starších ako 15 rokov na Prvé diskusné fórum, ktoré sa bude konať dňa 29. januára 2015 o 17.hod. v Cikkerovej sieni na Radnici.

Na tomto fóre verejnosť nastaví tzv. záujmové oblasti, v ktorých vníma najviac ťaživých problémov v meste. Na základe týchto záujmových oblastí sa utvoria tematické skupiny, v ktorých budú mať možnosť záujemcovia sa pravidelne stretávať a spolu tvoriť projekty, ktoré majú za cieľ identifikované problémy riešiť, alebo ich zlepšovať či prinášať inovatívne nápady, slúžiace čo najväčšiemu počtu občanov nášho mesta.

„Občania, ktorí sa Prvého diskusného fóra zúčastnia, rozhodnú o základnom súbore kritérií pre vypracovávané projekty, ktoré by mali tieto spĺňať, ak sa budú chcieť uchádzať o čiastku zo sumy, alokovanej mestom na tento účel. Základný súbor kritérií, ktorý vzíde z prvého diskusného fóra, môže byť podľa potreby doplnený o ďalšie relevantné kritériá v procese zvažovania na Druhom diskusnom fóre,“ priblížil Peter Fehér z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.

V roku 2015 by mali rozhodovať Banskobystričania o sume vo výške 19 343 eur. „Suma je vyrátaná z celkového počtu obyvateľov Banskej Bystrice k septembru 2014 vynásobená 25 centami na obyvateľa. Podľa Štatistického úradu SR bol k septembru 2014 počet obyvateľov Banskej Bystrice 77 475,“ uvádza Miroslav Šimkovič z Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu.