Cisár František Lotrinský a kráľovná Mária Terézia vyslali v lete roku 1764 svojich synov – následníka trónu Jozefa a jeho mladšieho brata Leopolda na dnešné stredné Slovensko, aby tu bližšie spoznali „pokladnicu Uhorska“. Tieto udalosti si Banská Bystrica pripomenie podujatím Cisárska vizitácia v sobotu 27. júla.

vizitacia 2013Keďže okrúhle výročie cisárskej návštevy Banskej Bystrice a ďalších banských miest regiónu bude až na budúci rok, tento ročník podujatia považujú organizátori za prípravný. Následník trónu spolu so svojím bratom a ďalšími zástupcami viedenského dvora prišli aj do Banskej Bystrice spoznať umenie majstrov ťažiarov a pracovitosť tunajších ľudí, ktoré spolu so zásobami nerastných surovín tvorili bohatstvo, z ktorého prosperovala celá krajina. Cisárska vizitácia ale nebude o baníctve, ale aj kultúre a umení, ktoré vtedy bavilo panovníkov.

Hlavným programom podujatia pripraveného Mestom Banská Bystrica, Parkom kultúry a oddychu a baníckymi cechmi a spolkami bude dobová rekonštrukcia samotnej slávnostnej návštevy cisárskych princov. Všetko začne v sobotu 27. júla na Námestí SNP baníckym sprievodom o 17.00 h. V úlohe rímskeho kráľa Jozefa II. sa predstaví Marek Majeský. Nasledovať bude Kvetinová slávnosť, ktorá sa spája so spomienkou na fakt, že pri príležitosti významnej návštevy pred 249 rokmi Banskobystričania svoje námestie vyzdobili kvetinami. Mimochodom takto na vzácnu návštevu spomína Zlatá kniha banícka: „V sobotu 28.júla sa princovia a ich sprievod odobrali do Banskej Bystrice. Tu ich privítali stoliční, komorskí a mestskí úradníci najprv pred mestskou bránou a potom pred slávobránou na námestí. Ubytovali ich v komorskom dvore. Odpoludnia navštívili hutu v Tajove, Novú hutu v Banskej Bystrici, uhliarstvo a hrable na zachytávanie dreva spravovaného po Hrone.  Večer zapôsobila na členov panovníckeho dvora a ich sprievod výzdoba námestia, ktoré sa za odpoludnie premenilo na krásnu záhradu. Arcivojvoda Leopold si do denníka zapísal aj zaujímavé poznámky o slovenskom charaktere obyvateľstva Banskej Bystrice.“

Počas dňa budú v okolí Barbakanu pripravené aj ďalšie sprievodné podujatia spájajúce sa s baníckymi tradíciami. Obohatením celého podujatia budú rôzne “banícke” hry, či prehliadka baníckych zborov, uniforiem.