Výrazné investície do kultúrnej infraštruktúry, pomoc miestnym kultúrnym inštitúciám či výrazné zviditeľnenie mesta doma i v zahraničí. To so sebou prináša titul Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým sa napríklad v roku 2013 mohli pochváliť Košice.

Slovensko má vybrať jedno zo svojich miest pre tento titul opäť na rok 2026. Ministerstvo kultúry oficiálne predstavilo výzvu pre mestá, ktoré sa majú počas tohto roka prihlásiť a definitívny výber prebehne v budúcom roku. Pre víťazné mesto, ktoré sa spolu s jedným fínskym mestom bude môcť pýšiť týmto titulom v roku 2026, bude pripravená cena vo výške 1,5 milióna eur a najmä možnosť čerpania ďalších dotácií z eurofondov a zdrojov vlády. Na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 má byť v rámci nového programového obdobia z eurofondov alokovaných 20 až 30 miliónov eur.

Mesto Banská Bystrica sa však do tejto výzvy nezapojí, čo pre BBonline.sk pôvodne potvrdila hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová.


Aktualizácia 17.1.2020 o 11.29: Po publikovaní príspevku hovorkyňa mesta svoje vyjadrenie korigovala: „K projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 sa v piatok uskutočnilo prvé informačné stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca mesta Banská Bystrica. Rozhodnutiu samosprávy teda ešte bude predchádzať diskusia s odborníkmi,“ uviedla dodatočne Mojžišová.


Keď sa vyberalo vôbec prvé slovenské mesto, ktorému by tento titul na rok prináležal, ašpirovala naň i Banská Bystrica. Projekt pod názvom „Banská Bystrica – BaBy narodené v Európe“ v roku 2007 pripravoval projektový tím pod vedením známej speváčky a kultúrnej manažérky Jany Orlickej. Zámer bol vtedy v rámci mesta propagovaný a okrem základného projektu vznikli i prezentačné materiály, zvučka a logo kandidatúry. Mesto vso svojim projektom spomedzi deviatich uchádzačov neuspelo. Tunajší projekt sa nedostal ani do užšieho výberu.

Titul bol pridelený Košiciam. Investície tam potom počas roka 2013 priniesli nielen unikátne podujatia a umelecké zážitky, ale najmä trvalý prínos v podobe novej a zrekonštruovanej kultúrnej infraštruktúry. Viaceré investície a podporené projekty ale vyvolali aj otázniky o efektívnosti vynaložených prostriedkov.

Banská Bystrica si už v nedávnej minulosti vyskúšala podobný projekt, avšak nižšej úrovne, v podobe Európskeho mesta športu, ktorým mesto bolo v roku 2017. Na projekt sa vlani vedenie mesta rozhodlo nadviazať uchádzaním sa o organizáciu Európskeho letného olympijského festivalu mládeže. Ten sa v meste pod Urpínom uskutoční už v roku 2021.