V súťaži Hlavné mestá biodiverzity 2011 patrí Banskej Bystrici tretie miesto v kategórii mestá nad 50 tisíc obyvateľov. Vyhlasovateľom druhého ročníka súťaže bolo Regionálne environmentálne centrum Slovensko (REC Slovensko), v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).

Cieľom projektu pod názvom Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity je motivovať samosprávy k ochrane prírody. Okrem Slovenska sa projekt realizoval aj v Maďarsku, Španielsku, Francúzsku a v Nemecku, kde sa víťazom súťaže stalo mesto Hannover.

V tomto roku bola súťaž slovenských samospráv dvojkolová, pričom mestá a obce vypĺňali dotazníky a informovali o projektoch, ktoré sa viazali k témam ako trvalo udržateľné spravovanie krajiny, komunikácia a vzdelávanie v oblasti starostlivosti o životné prostredie a iné. Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 25 samospráv, z ktorých sa do druhého kola prebojovalo 22 miest a obcí. Práve v kategórii nad 50 tisíc obyvateľov získala Banská Bystrica symbolickú bronzovú medailu, tesne za Trnavou, pričom prvenstvo patrí Nitre.

Podľa Beaty Kostúrovej z Oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorá sa na vyhlasovaní výsledkov súťaže zúčastnila, porota pozitívne hodnotila preventívne a výchovné enviroaktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou, ale aj fakt, že mesto okrem tradičných komodít zaviedlo aj triedenie biologicky rozložiteľného odpadu a kovov. Ochranu prírody a biodiverzity vnímajú ako kľúčové poslanie aj  banskobystrické Mestské lesy, s.r.o. Projekt Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity je čiastočne financovaný z programu EÚ LIFE+, MŽP SR a REC Slovensko. Program LIFE+ je nový európsky finančný nástroj pre životné prostredie s celkovým rozpočtom 2,143 miliardy eur na obdobie rokov 2007 až 2013.